Πλαστικά Θράκης

Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα Κέρδη προ Φόρων έχουν υπερδιπλασιαστεί, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 108,9% – Τι δήλωσε ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου

H διοίκηση διερευνά επιλογές σε ασφαλιστικά προϊόντα προκειμένου να προφυλαχθεί απ’ την διαφαινόμενη αύξηση των επιτοκίων, αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Δημήτρης Μαλάμος

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €103,8 εκατ., αυξημένα κατά 43,2%, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος

    –Χαίρετε, λοιπόν πήραμε μία βαθιά ανάσα κι εμείς, μαζί με τον κόσμο όλο, με τις κινήσεις και τις δηλώσεις Πούτιν (πού είναι ο έρημος ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης που… έσκυβε μέχρι τα γόνατα υποκλινόμενος στον Τσάρο Βλαντιμίρ όταν τον επισκέφθηκε ως υπουργός Σύριζα). Το σκηνικό ακόμα δεν τελείωσε αλλά βαίνει προς εκτόνωση, τα […]

Το In The Loop σχεδιάζει εξειδικευμένα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού/ελεγχόμενου κύκλου ώστε να μετατραπούν τα πλαστικά απορρίμματα σε νέα προϊόντα, κλείνοντας έτσι τον κύκλο ζωής του πλαστικού

Το μέρισμα αντιστοιχεί σε 0,1086 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), ενώ το ποσό του προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή που θα καταβληθεί τελικώς θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής