πλαστικά

Παρά τις προόδους στην ανακύκλωση και την απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης, ο όγκος των πλαστικών απορριμμάτων που φτάνει στους ωκεανούς ενδέχεται να τριπλασιαστεί ως το 2040

Το In The Loop σχεδιάζει εξειδικευμένα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού/ελεγχόμενου κύκλου ώστε να μετατραπούν τα πλαστικά απορρίμματα σε νέα προϊόντα, κλείνοντας έτσι τον κύκλο ζωής του πλαστικού