πλατφόρμα εστίασης

330 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε περίπου μια στις δυο επιχειρήσεις του κλάδου ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα τους και να προχωρήσουν στις αγορές πρώτων υλών στην επανεκκίνηση τους - Μέχρι τις 30 Ιουλίου θα παραμέινει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις