πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων

Η απουσία ρευστότητας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών έχει ωθήσει την ΕΚΤ προς μείωση των επαναγορών της, συμπεριλαμβανόμενης και της περιόδου της πανδημίας

Απόρρητο Απόρρητο