προστασία πρώτης κατοικίας

Λιγότερες από 80 ημέρες μέχρι τη λήξη της προστασίας, μόνο το 1/3 των 130.000 δυνητικά επιλέξιμων χρηστών έχει συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του

Ο σχεδιασμός αφορά την οικονομική στήριξη σε κάποιους ιδιοκτήτες που θα χάνουν το σπίτι τους και όχι την προστασία από πλειστηριασμό - Εξετάζονται επιδότηση ενοικίου, μακροχρόνιο leasing

Απόρρητο Απόρρητο