Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πρόβλημα που προκλήθηκε για νέους μηχανικούς που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση, έχει οριστικά εξαλειφθεί από τον Οκτώβριο του 2020

Μετά την υποβολή του αιτήματος, θα ακολουθήσει η εκκαθάριση, η διόρθωση των ειδοποιητηρίων και ο συμψηφισμός των ποσών που έχουν καταβληθεί με οφειλές ή μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές

Απόρρητο Απόρρητο