Θεοχάρης

Στη συνάντηση με τον Περιφεριάρχη Κεντρικής Μακεδονίας διαπιστώθηκε συναντίληψη για την εξέλιξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε όλη τη χώρα και στην Κεντρική Μακεδονία ειδικότερα