τουριστικα γραφεια

Aπολύτως απαραίτητο να στηριχθούν τα τουριστικά γραφεία με κεφάλαιο κίνησης για τις ανάγκες επανεκκίνησης της τουριστικής δραστηριότητας αναφέρουν σε επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία