τουριστικά λεωφορεία

Στην πρώτη ταχύτητα οι δημοφιλείς προορισμοί και τα νησιά, στη δεύτερη η ηπειρωτική Ελλάδα όπου ο οδικός τουρισμός αναμένεται να κάνει εκκίνηση αργότερα λόγω του αντίκτυπου από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η άρση της προσωρινής ακινησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε προγενέστερο χρόνο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας του