τρέπεζες

Σε ισχύ τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου των Πειραιώς και ΕΤΕ (η καταληκτική ημερομηνία για το πρώτο ήταν η 18η Νοεμβρίου, με την τράπεζα να αποφασίζει την παράτασή του, ενώ το περιθώριο συμμετοχής στο δεύτερο εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου, με, επίσης, πιθανό το ενδεχόμενο παράτασης)