TÜV AUSTRIA Hellas

Η TÜV AUSTRIA Hellas με το προστιθέμενης αξίας Σχήμα Πιστοποίησης «Pet Stay», το οποίο ανέπτυξε με τη στήριξη της startup εταιρείαs Woof Together, αλλάζει τα δεδομένα για τις επιχειρήσεις στο τομέα του Τουρισμού

Aπόφοιτοι ανωτέρων και ανωτάτων σχολών εκπαίδευσης, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περεταίρω τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στον τομέα που τους ενδιαφέρει και να ενισχύσουν την επαγγελματική τους εμπειρία

Η εταιρεία, υπέγραψε την «Εθελοντική Συμφωνία Συνεργασίας» για την «Συμμαχία» και μπήκε ενεργά στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση του φαινομένου στη χώρα μας - ενός παγκόσμιου φαινομένου που μας αφορά όλους

Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις Φιλοξενίας σε 22 νομούς σε όλη την Ελλάδα λειτούργησαν με το βλέμμα στραμμένο στην Υγεία, την Ασφάλεια και την Επιχειρηματική Συνέχεια