βεβαιώσεις αποδοχών

Πονοκέφαλος και φέτος στα λογιστικά γραφεία με βεβαιώσεις αποδοχών που δεν αναγράφουν τα σωστά ποσά (μισθών-συντάξεων) προς φορολόγηση - Τι πρέπει να προσέξετε πριν κάνετε την φορολογική δήλωση - Πώς διορθώνεται το πρόβλημα