βιοαπόβλητα

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δημιουργηθούν πειρισσότερες από 300 νέες θέσεις εργασίας και οι Δήμοι θα εξοικονομήσουν πάνω από €10 εκατ. ετησίως