βρετανικά πανεπιστήμια

Σύμφωνα με έρευνα, τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των στελεχών που διευθύνουν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν αποφοιτήσει από τα συγκεκριμένα βρετανικά πανεπιστήμια συνεχώς, μειώνεται