Αγορές

Το γενικότερο θετικό κλίμα για τα ευρωπαϊκά ομόλογα και η αναμονή αναβάθμισης από την S&P ειδικότερα για την Ελλάδα, ρίχνουν το «κόστος δανεισμού» του δημοσίου σε νέο χαμηλό

Σημειώνεται βελτίωση του επενδυτικού κλίματος αναφορικά με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στο μέτωπο του εμπορίου