αγορά πετρελαίου

Το Ever Given απεγκλωβίστηκε μερικώς, ενώ περαιτέρω εργασίες αναμένεται να γίνουν αργότερα σήμερα - Οι τιμές είχαν παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες καθώς χρηματιστές και επενδυτές προσπαθούσαν να σταθμίσουν τον αντίκτυπο από το κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 100 εκατ. δολάρια, μετά τις απώλειες κατά 6,7 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο και τα κέρδη 2,3 δισ. το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2019

Οι επενδυτές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις διαθέσεις που θα επιδείξουν τα μέλη του ΟΠΕΚ και οι χώρες σύμμαχοι συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, αναφορικά με τις περικοπές της ημερήσιας παραγωγής

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας λέει πως η ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη της αρχικώς εκτιμηθείσας, ενώ η προσφορά θα περιοριστεί καθώς οι χώρες παραγωγής μειώνουν την παραγωγή - Άλμα 3% στην τιμή του αργού Brent

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο