Γιώργος Χ. Παπαγεωργίου

Ενα από τα βασικά σημεία που υπογραμμίζει η Επιτροπή Πισσαρίδη στο πόρισμά της είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, με στόχο να αυξηθεί το μέγεθος της μέσης ελληνικής επιχείρησης, να γίνουν οικονομίες κλίμακας και να προωθηθεί η συνεργασία. Το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων -αναφέρεται χαρακτηριστικά στα συμπεράσματα της επιτροπής- λειτουργεί ανασταλτικά στην παραγωγικότητα και τις εξαγωγές.

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο εάν οι διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. θα καταλήξουν σε αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά την Παρασκευή ή αν θα καθυστερήσουν.

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει ακριβής πρόβλεψη για την έκταση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Απόδειξη είναι ότι όλοι οι οργανισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό διατυπώνουν διαφορετικά σενάρια τα οποία, μάλιστα, έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Οι διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. δεν είναι ούτε εύκολες, ούτε πρόκειται να ολοκληρωθούν γρήγορα. Και τούτο είναι απολύτως λογικό διότι πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα που, αν και από οικονομική σκοπιά ίσως να μην είναι αρκετό, πολιτικά αποτελεί μια σημαντική ανατροπή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Τα 32 δισ. ευρώ που υποτίθεται ότι αντιστοιχούν στην Ελλάδα, από τα υπό συζήτηση 750 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης, τροφοδότησαν ελπίδες και συζητήσεις ότι μπορεί επιτέλους να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Είναι σαφές ότι η Γερμανία με την αποδοχή της γαλλικής πρότασης για το Ταμείο Ανάκαμψης αποφάσισε να διασώσει την Ευρωζώνη για να έχει μια διέξοδο για τα προϊόντα της σε μια περίοδο όπου όλα δείχνουν ότι διεθνώς θα ενισχυθούν οι τάσεις απομόνωσης και προστατευτισμού