Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Οι οριστικές αποφάσεις σε σχέση με τη διαδικασία της συγχώνευσης θα ληφθούν με νεότερες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Τραπεζών, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών

Όπως είπε ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Μιχάλης Μαρακάκης, μετά τη συγχώνευση δημιουργείται η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα, με ενεργητικό που σε δύο χρόνια θα ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ