Αγορές

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως για τη διαγραφή των μετοχών της Forthnet από το ΧΑ

  • newsroom


Οι αποφάσεις της Επιτροπής κατά τη σημερινή της συνεδρίαση

Τη διαγραφή των μετοχών της Forthnet από το ΧΑ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το  Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής:

  • Την έγκριση της αίτησης αναγνώρισης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ως Εθνικού Φορέα Εγνωσμένου Κύρους για την έκδοση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.
  • Tην επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής επί του χρηματοπιστωτικού μέσου υπ’ αρ. 9 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.
  • Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (FORTHNET Α.Ε.)» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.