Αγορές

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σεμινάριο για την αειφορία στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

  • newsroom


Το διαδικτυακό σεμινάριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της ενημέρωσης και επιμόρφωσης των φορέων σε θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο την Πέμπτη 17 Ιουνίου με θέμα «Ο νέος Κανονισμός (SFDR) για τις ρυθμίσεις περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ».

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα μεταξύ 15.00-18.00. Για εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναρέξουν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες:

  • Χαιρετισμός – Εισαγωγή: Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Management Board της European Securities and Markets Authority (ESMA), Πρόεδρος στο Sub Committee on Securitizations / Joint Committee-ESAs (ESMA, EBA, EIOPA)
  • Οι πρωτοβουλίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την προσαρμογή στο ESG περιβάλλον: Γεωργία Μουρλά, Deputy Chief Officer, Issuer Relations, Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Το νέο πλαίσιο περί ESG (SFDR): Ελένη Βώκου, Οικονομολόγος, Εκπρόσωπος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Sub Committee on Consumer Protection and Financial Innovation της Joint Committee- ESAs (ESMA, EBA, EIOPA)
  • Οι εξελίξεις επί του SFDR: Patrik Karlsson, Senior Policy Officer – Investment Management της European Securities and Markets Authority (ESMA)
  • Οι προκλήσεις του SFDR για τους Θεσμικούς Επενδυτές: Θεοφάνης Μυλωνάς, Πρόεδρος Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  • Q & A: Συντονισμός: Βάσια Παπαοικονόμου, Δρ. Οικονομολόγος, Εκπρόσωπος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ESMA’s Coordination Network on Sustainability (CNS).