«Το β’ τρίμηνο ήταν ακόμα ένα ικανοποιητικό τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες που ξεπέρασε τις δικές εκτιμήσεις μας αλλά και τις εκτιμήσεις της αγοράς, χάρη στα καλύτερα από τα αναμενόμενα βασικά έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους – NII, προμήθειες) και τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα μη βασικά έσοδα», εξηγούν οι αναλυτές της Optima Bank. Μετά τα αποτελέσματα, η Optima Bank θα επανεξετάσει συστάσεις και προβλέψεις για τις εγχώριες τράπεζες.

Κατά την άποψη της Optima Bank, η Eurobank, η ΕΤΕ και η Πειραιώς παρουσίασαν ισχυρά αποτελέσματα και η Alpha Bank καλά αποτελέσματα. Με βάση τις εκτιμήσεις της Factset, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με 0,45 φορές σε όρους P/TBV φέτος, discount 27% σε σχέση με τις αντίστοιχες τράπεζες της Νότιας Ευρώπης. Επόμενος ανοδικός καταλύτης για τον κλάδο είναι η συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 08 Σεπτεμβρίου 2022.

Η Eurobank αναβάθμισε το προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 0,16 ευρώ από 0,14 ευρώ προηγουμένως και το προσαρμοσμένο απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 11% από 10% προηγουμένως.

Η Πειραιώς αναβάθμισε τα κανονικοποιημένα EPS στα 0,35 ευρώ από 0,05 ευρώ προηγουμένως και το κανονικοποιημένο RoTBV στο 8% από 1% και το CET1 FL στο 11% από 10%.

Η Alpha αναβάθμισε τις προβλέψεις για την καθαρή πιστωτική επέκταση των επιχειρήσεων κατά 500 εκατ. ευρώ στα 2,7 δισ. ευρώ για το 2022 και τις προβλέψεις για το NII FY κατά 70 εκατ. ευρώ στα 1,2 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και αναμένει ότι θα παραμείνει αμετάβλητο σε ετήσια βάση στα 1,21 δισ. ευρώ έναντι αρχικών προβλέψεων για -8% σε ετήσια βάση. Επίσης, αναβάθμισε τις προβλέψεις για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες σε 15% σε ετήσια βάση έναντι αρχικής πρόβλεψης για 10% σε ετήσια βάση και επανέλαβε τις προβλέψεις για τα βασικά λειτουργικά κέρδη της χρήσης στα 490 εκατ. ευρώ.

Όλες οι συστημικές τράπεζες παρουσίασαν υψηλότερα βασικά έσοδα, απόρροια από τα υψηλότερα NII, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, παρά το ισχυρό πρώτο τρίμηνο και την αναταραχή της αγοράς στο δεύτερο τρίμηνο. Επιπρόσθετα, ο περιορισμός του κόστους ήταν αποτελεσματικός, καθώς η βάση κόστους αυξήθηκε με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.

Επιπλέον, ο οργανικός σχηματισμός μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (NPEs) παρέμεινε αρνητικός και σε συνδυασμό με τις επικείμενες συναλλαγές NPEs της Alpha και της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία μείωσε τον δείκτη NPEs σε μονοψήφιο επίπεδο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ταμειακή κάλυψη των NPEs παρέμεινε σε καλά επίπεδα. Η κεφαλαιακή δυναμική βελτιώθηκε επίσης, με υψηλότερα ενσώματα ίδια κεφάλαια και σταθερούς δείκτες pro-forma CET1 FL. Τέλος, η καλή σειρά αποτελεσμάτων οδήγησε σε αναβαθμίσεις των προβλέψεων για το οικονομικό έτος από τις ομάδες διοίκησης.

Ο δείκτης NPEs σε επίπεδο ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 7,3% έναντι 9,4% το τρίμηνο, χάρη στον αρνητικό οργανικό σχηματισμό NPEs καθώς και στις επικείμενες τιτλοποιήσεις NPE της Alpha και της Πειραιώς. Η Πειραιώς παρουσίασε τον υψηλότερο δείκτη NPEs (9,1%) και η Eurobank τον χαμηλότερο (5,9%). Η Πειραιώς ανέφερε τα υψηλότερα NPEs (περίπου 3,4 δισ. ευρώ) και η ΕΤΕ τα χαμηλότερα (περίπου 2,1 δισ. ευρώ). Η ΕΤΕ παρουσίασε τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης NPE (80,3%) και η Alpha Bank (39,6%) το χαμηλότερο.

Διαβάστε ακόμα:

Έρχεται νέος – διπλός «Τειρεσίας» σε Δημόσιο και τράπεζες

Fuel Pass 2: Ξεκινά η καταβολή του στους δικαιούχους

Αεροπορικές εταιρείες: Πώς θα αντιμετωπίσουν το χάος στα αεροδρόμια