Σε τρεις, σχεδόν, εβδομάδες η ΕΚΤ πρόκειται να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων της εδώ και μία 11ετία. Τώρα, η κεντρική τράπεζα φαίνεται πως θέτει στρατηγικό πλάνο ελέγχου των αντιδράσεων των αγορών ομολόγων κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της για μείωση του πληθωρισμού.

Η πρώτη «γραμμή άμυνας» της ΕΚΤ για την αποφυγή της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας τέθηκε σε ισχύ την περασμένη Παρασκευή. Το νέο εργαλείο της τράπεζας για την αποφυγή του λεγόμενου και «fragmentation» (κατακερματισμός/διάσπαση), δηλαδή της αστάθειας στις αποδόσεις των ομολόγων δημοσίου των κρατών-μελών, θα δώσει στην ΕΚΤ την ικανότητα να αντιμετωπίσει με ασφάλεια τον πληθωρισμό που πλήττει την Ευρωζώνη.

Ιδού η στρατηγική της ΕΚΤ: 

Επανεπένδυση των ομολόγων

Η ΕΚΤ θέλει να πείσει τους επενδυτές πως θα προχωρήσει με εύλογη και λογική ομαλοποίηση της νομισματικής της πολιτικής

Η ΕΚΤ θα επανεπενδύσει τα έσοδα από την ωρίμανση ομολόγων του χαρτοφυλακίου των 1,7 τρισ ευρώ που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε ευάλωτες χώρες όπως η Ιταλία, όπου οι αποδόσεις των ομολόγων δημοσίου πρόσφατα κατέγραψαν σημαντική αύξηση.

Σημειωτέον πως κάθε μήνα, 12 εκ των 17 δισ ευρώ του PEPP από τις σταθερές οικονομίες της Ευρωζώνης πρόκειται να επανεπενδύονται σε αποσταθεροποιημένες οικονομίες όπως αυτή της Ιταλίας.

Η ΕΚΤ φαίνεται πως έχει κατηγοριοποιήσει τις χώρες της Ευρωζώνης σε τρία γκρουπ: τις χώρες-δωρητές (Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία), τις χώρες-αποδέκτες (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) και τις ουδέτερες χώρες.

Οι κανόνες ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την πορεία των αποδόσεων των ομολόγων των εκάστοτε χωρών. Η Ελλάδα, της οποίας τα ομόλογα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο κανονικό QE, ενδέχεται να λάβει μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης.

Οι επανεπενδύσεις του PEPP αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και το 2024, αν και υπάρχει η δυνατότητα επιμήκυνσης του προγράμματος.

Eργαλείο αντιμετώπισης του «fragmentation»

Το εργαλείο θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκιά της σε μία οικονομική ένωση της οποίας οι απόψεις για τη νομισματική πολιτική διαφέρουν.

«Θα εξασφαλίσουμε την ομαλή εφαρμογή της κοινής νομισματικής μας πολιτικής στην Ευρωζώνη», ανέφερε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde

Το εργαλείο θα λειτουργεί ως εξής: η ΕΚΤ θα αγοράζει ομόλογα συγκεκριμένων κρατών όταν οι αποδόσεις τους αυξάνονται σε επίπεδα που δεν υποστηρίζονται από τα οικονομικά δεδομένα των χωρών αυτών.

Το εργαλείο και η λειτουργία του θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης Συνόδου της ΕΚΤ στις 20-21 Ιουλίου.

Σημειωτέον πως το πρόγραμμα μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Η ΕΚΤ θέλει να αποφύγει την υπέρογκη παροχή χρηματοδότησης. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να το κάνει είναι οι λεγόμενες liquidity-absorbing operations (πράξεις απορρόφησης ρευστότητας) όπου οι τράπεζες λαμβάνουν τόκους για την κατάθεση ρευστότητας στην κεντρική τράπεζα για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, ή μέσω της πώλησης κρατικών ομολόγων χωρών όπως της Γερμανίας από το χαρτοφυλάκιό της.

Για την αποφυγή κατηγοριών απευθείας χρηματοδότησης κυβερνήσεων από την ΕΚΤ, ενδέχεται να τεθούν έλεγχοι και στόχοι, δεδομένου του ότι τα όρια χρηματοδότησης έχουν αρθεί λόγω της πανδημίας.

Διαβάστε επίσης:

Ξαναγράφεται η εμπορική πολιτική στη λιανική του ρεύματος

Η Novartis, η ταραχή στα κανάλια, η Grivalia στους Πεταλιούς και η περιπέτεια του Ευθυμιάδη

Προς νέα παράταση οδεύει ο «λογαριασμός» της επιστρεπτέας προκαταβολής