Εργασιακά

Eργασιακά: Οι αλλαγές σε ωράριο, άδειες, τηλεργασία – Ο Χατζηδάκης παρουσιάζει το ν/σ

  • newsroom


Εντός της ημέρας θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση - Στο επίκεντρο το ελαστικό 8ωρο, η ψηφιακή κάρτα και οι απεργίες με προσωπικό ασφαλείας

Νέο τοπίο στην αγορά εργασίας με σύγχρονα εργαλεία που βασίζονται σε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές επιδιώκει να διαμορφώσει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας το οποίο θα παρουσιαστεί στις 12 μμ από τον Κωστή Χατζηδάκη και εντός της ημέρας θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

 Αν και το κυβερνητικό στρατόπεδο δίνει έμφαση στον εκσυγχρονισμό των διατάξεων που βρίσκονται καθηλωμένες εδώ και 40 χρόνια, στην προστασία του εργαζόμενου και στην καταπολέμηση της παραβατικότητας, το ελαστικό 8ωρο μονοπωλεί το ενδιαφέρον και παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τόσο σε πολιτικό όσο και σε συνδικαλιστικό επίπεδο.

Από τις σημαντικές διατάξεις του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση της ψηφιακής κάρτας εργασίας η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του 8ώρου,στην τήρηση του ωραρίου του τηλεργαζόμενου (δικαίωμα στην αποσύνδεση) αλλά και στη λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας καθώς θα μπορούν να καταγράφονται online οι «κλειδωμένες» υπερωρίες τις οποίες ο εργοδότης οφείλει η να πληρώσει η να συμψηφίσει. Το σχέδιο νόμου για την προστασία της εργασίας αυξάνει το πλαφόν των υπερωριών, επιφέρει αλλαγές στο δίκαιο των απολύσεων, επεκτείνει τη λειτουργία την Κυριακή σε 7 τομείς της οικονομίας και θέτει νέους κανόνες για την τηλεργασία.

Εισάγει επίσης αυστηρό πλαίσιο για το προσωπικό ασφαλείας των ΔΕΚΟ στη διάρκεια της απεργίας, θεσπίζει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και προβλέπει αλλαγές στις άδειες συνδικαλιστών και στην προκήρυξη της απεργίας.

Τέλος επιφέρει αλλαγές στις γονικές άδειες με τη θέσπιση της άδειας πατρότητας και εισάγει αυστηρό πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Αναλυτικά οι 10 βασικές αλλαγές που θα επιφέρει στην καθημερινή ζωή του Έλληνα εργαζόμενο το νομοσχέδιο είναι οι εξής:

1. Καθιερώνεται το ελαστικό 8ωρο με «αμοιβή» την 4ήμερη απασχόληση και δικλείδες ασφαλείας για τον εργαζόμενο. Το ελαστικό 8ωρο προβλέπει απασχόληση έως και 10 ώρες την ημέρα κατά μέγιστο χωρίς πρόσθετη αμοιβή ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι επιπλέον ώρες θα αποθηκεύονται σε «τράπεζα χρόνου» και θα «επιστρέφονται» στους εργαζόμενους εντός έξι μηνών με τη μορφή μειωμένου ωραρίου ή ρεπό ή ημερών άδειας. Το ελαστικό 8ωρο θα εφαρμόζεται μόνο κατόπιν αιτήματος του ίδιου του εργαζόμενου έπειτα από έγγραφη συμφωνία και συμπληρωματικά προς την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση η δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ συνδικάτου και εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης για το λόγο ότι ο εργαζόμενος αρνήθηκε πρόταση του εργοδότη για συμφωνία διευθέτησης.

Χωρίς να καταργείται η ισχύουσα διάταξη του 2011 για διευθέτηση του χρόνου εργασία με πρωτοβουλία της επιχείρησης και σύμφωνη γνώμη του συνδικάτου, με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο δίνεται επιπροσθέτως η δυνατότητα και στον ίδιο τον εργαζόμενο να δουλέψει με ελαστικό ωράριο κατόπιν γραπτής του αίτησης όπως ακριβώς και με την ετήσια άδεια αναψυχής.

2. Ψηφιακή κάρτα: Το υπουργείο εργασίας δίνει έμφαση στη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας, χαρακτηρίζοντάς την επανάσταση στην αγορά εργασίας. Όπως τονίζει θα συμβάλλει στη θωράκιση του 8ώρου αλλά και στο «κλείδωμα» των υπερωριών προστατεύοντας τον εργαζόμενο από τις καταχρηστικές συμπεριφορές του εργοδότη. Χρήσιμη θα είναι και για τον επιχειρηματικό κόσμο προκειμένου να μη νοθεύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων από εργοδότες που χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές.

Στην πράξη, ο εργαζόμενος θα «χτυπά» την κάρτα του όταν ξεκινά και όταν τελειώνει την εργασία του. Η κάρτα θα συνδέεται απ’ ευθείας με online σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και, με τον τρόπο αυτό, θα καταγράφεται αμέσως και σε πραγματικό χρόνο η απασχόληση του εργαζομένου, η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου, οι υπερεργασίες και οι υπερωρίες του κι έτσι θα επέρχονται άμεσα οι σχετικές συνέπειες (αξιώσεις για επιπλέον αμοιβή από τον εργαζόμενο και κυρώσεις στον εργοδότη, εάν η υπέρβαση του ωραρίου είναι παράνομη).

3. Αυξηση του πλαφόν στις υπερωρίες: Το νομοσχέδιο επιφέρει αλλαγές και στο πλαφόν των υπερωριών με αύξηση αλλά και εξίσωση του αριθμού τους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η υπερωριακή απασχόληση, εναρμονίζεται με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 150 ώρες ετησίως από 96 ώρες που είναι σήμερα στη βιομηχανία και 120 ώρες στους λοιπούς κλάδους. Σκοπός της διάταξης είναι να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και να διασφαλίζεται ο εργαζόμενος σε περίπτωση παράνομης υπέρβασης των ορίων των υπερωριών. Το σύστημα αμοιβής των υπερωριών δεν αλλάζει που σημαίνει ότι κάθε ώρα υπερωρίας πάνω από τις 9 που θεωρείται υπερεργασία πληρώνεται με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Επιπλέον με την αύξηση του πλαφόν περιορίζονται οι λεγόμενες κατ’ εξαίρεση υπερωρίες που αμείβονται με ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.

4. Ποιοι επιπλέον κλάδοι θα λειτουργούν και τις Κυριακές: Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας τη δυνατότητα λειτουργίας και τις Κυριακές μπορεί να χρησιμοποιήσουν άλλοι 7 τομείς της οικονομίας η τροφοδοσία, τα logistics, φάρμακα, data centers,εξωσχολικές δράσεις, μηχανογράφηση, εξετάσεις έκδοσης διπλωμάτων καθώς και βιομηχανικές μονάδες που δουλεύουν έτσι κι αλλιώς 7 ημέρες με βάρδιες αλλά δεν καλύπτονταν μέχρι τώρα από τη νομοθεσία. Αυξάνεται δηλαδή η λίστα των εξαιρέσεων που υπάρχει στο σχετικό Βασιλικό Διάταγμα του 1966. Η εργασία την Κυριακή αμείβεται με προσαύξηση 75%, ενώ παρέχεται δικαίωμα να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

5. Τι αλλάζει στην προκήρυξη της απεργίας, στο προσωπικό ασφαλείας και στο συνδικαλιστικό νόμο

Α) Με προσωπικό ασφαλείας οι απεργίες στις ΔΕΚO : Με τη διάταξη που εισάγεται, προβλέπεται προσωπικό ασφαλείας που διασφαλίζει την ελάχιστη εγγυημένη λειτουργία προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών ως προς την παροχή ενός μίνιμουμ (33%) επιπέδου υπηρεσιών σε κρίσιμους κλάδους κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων στις ΔΕΚΟ. Ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Αυστραλία κλπ. Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν αλλάζει το καθεστώς σε σχέση με το προσωπικό ασφαλείας και δεν αναφέρεται στο πλήθος των εργαζομένων που καλούνται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους αλλά στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα στο μετρό, κατά τις ημέρες της απεργίας θα πρέπει να κυκλοφορεί το ένα τρίτο των συρμών, ανεξαρτήτως του αριθμού προσωπικού που πρέπει να απασχολείται, για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr

 

Διαβάστε ακόμη

Το «χρυσό αγόρι» που… αναθέτει απευθείας αναθέσεις του Δημοσίου, η… ανάσταση της μούμιας και τα ακίνητα Γκερέκου στην πλατεία Λιστόν

Πλειστηριασμοί: Τέλος στο οριζόντιο «πάγωμα» – Ποιοι δανειολήπτες είναι πρώτοι στη λίστα τραπεζών και servicers

Αυτός είναι ο Έλληνας που μήνυσε την Apple (pics)

Απόρρητο Απόρρητο