ΔΕΚΟ

Οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένες και οι προοπτικές δεν είναι ευοίωνες, διότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ως προς το χρονοδιάγραμμα εύρεσης και μαζικής διάθεσης στο κοινό αξιόπιστων φαρμάκων και εμβολίων

Σήμερα αναμένεται να εγκριθεί από την γενική συνέλευση η αντικατάσταση της Προέδρου κ. Ευφροσύνης Σταυράκη, του διεθύνοντος συμβούλου κ. Γιάννη Ζαρολιάγκη και των μελών του ΔΣ - Μηνύματα αναγκαίας και γενναίας αναδιάρθρωσης εκπέμπτει ο ισολογισμός των ΕΛΤΑ - Ξεπέρασαν τα 15 εκ. ευρώ οι ζημιές ενώ το ύψος των υποχρεώσεων έφτασε τα 560 εκ. ευρώ - Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει συνδέσει τα προβλήματα ρευστότητας με την αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της καθολικής υπηρεσίας