Ενέργεια & Περιβάλλον

Ελληνικά Πετρέλαια: Σχέδιο δομικού μετασχηματισμού και μετατροπής σε holding (upd)

  • Μαριάννα Τζάννε


Όλες οι αλλαγές - Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Σκρέκας: «Νέα εποχή για τα Ελληνικά Πετρέλαια»

Tο σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων παρουσίασε σήμερα στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα η διοίκηση της εταιρείας.

Στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνει η ευρωπαϊκή συνθήκη για το green deal και οι νέοι πιο φιλόδοξοι στόχοι για την πολιτική μείωσης των εκπομπών ρύπων, τα ΕΛΠΕ απαντούν με ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις ανάγκες τις νέας εποχής.

Κώστας Σκρέκας: «Νέα εποχή για τα Ελληνικά Πετρέλαια»

Στη συνάντηση εργασίας παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων, Γιάννης Παπαθανασίου,  ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης και ο Γενικός Διευθυντή ςΣτρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων, Γιώργςο Αλεξόπουλος, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα του στρατηγικού μετασχηματισμού των ΕΛΠΕ σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των σύγχρονων μορφών ενέργειας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο μετεξέλιξης των ΕΛΠΕ, για πρώτη φορά γίνεται ουσιαστική συζήτηση και σχεδιασμός για τις επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης σε σχέση με την αγορά πετρελαίου.

Οι επικεφαλής της διοίκησης των ΕΛΠΕ παρουσίασαν στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους βασικούς άξονες του μετασχηματισμού του Ομίλου, οι οποίοι προβλέπουν:

Επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής σχετικά με το ESG (Environmental, Social, Corporate Governance). Θα υιοθετηθεί η επενδυτική φιλοσοφία ESG, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία, την εταιρική διακυβέρνηση και γενικότερα τη βιωσιμότητα. Αναπροσαρμόζονται άμεσα οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και κατανομής κεφαλαίων, με επενδύσεις στην καινοτομία και την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Καθιέρωση σύγχρονης και κατάλληλης εταιρικής δομής, που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας.

Αναβάθμιση εταιρικής διακυβέρνησης στο πιο υψηλό επίπεδο, προκειμένου ο Όμιλος να βρίσκεται στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών, αλλά και να διασφαλίζει τη διοίκηση με κανόνες διαφάνειας προς τις αγορές, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Συζητήθηκε, επίσης, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και η εναρμόνισή του με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 για τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες, ο οποίος υπερψηφίστηκε από όλα τα κόμματα της Βουλής πλην του ΚΚΕ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Έχω τη χαρά σήμερα να υποδεχτώ τη διοίκηση του Ομίλου των ΕΛΠΕ για να συζητήσουμε διεξοδικά για το στρατηγικό σχέδιο μετεξέλιξης του Ομίλου, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους εθνικούς στόχους της χώρας για τη σταδιακή απεξάρτηση από ρυπογόνα καύσιμα, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δίνουν τη δυνατότητα στα Ελληνικά Πετρέλαια να πρωταγωνιστήσουν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης της νέας εποχής. Για πρώτη φορά έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα διασφαλίσει την ευημερία και την ανάπτυξη της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βασικός μας στόχος είναι η διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και η δημιουργία νέων και υψηλά αμειβόμενων. Απέναντι στη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, ο Όμιλος ΕΛΠΕ, με πλήρη στήριξη και συνεργασία των βασικών μετόχων, θα αναπτυχθεί ως ένας ολοκληρωμένος ενεργειακός όμιλος επενδύοντας σε τεχνολογίες και προϊόντα που θα δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα του Δημοσίου».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Γιάννης Παπαθανασίου, δήλωσε: «Ενημερώσαμε τον Υπουργό για την καινούργια εποχή την οποία σχεδιάζουμε για τα ΕΛΠΕ προκειμένου, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, να παραμείνει όχι απλά μόνο ο μεγαλύτερος ενεργειακός Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και να βελτιώσουμε το αποτύπωμα που θα έχει επίπτωση στο περιβάλλον, θα έχει επίπτωση στην εικόνα της εταιρείας στις διεθνείς αγορές. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία όλων των στελεχών και όλων των εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ η προσπάθεια αυτή θα έχει μεγάλη επιτυχία και θα δώσει καινούργια πνοή στα ΕΛΠΕ».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά που είμαστε σήμερα εδώ για να ενημερώσουμε τον Υπουργό και τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου σχετικά με τη στρατηγική και τα σχέδιά μας για το μέλλον. Τα Ελληνικά Πετρέλαια είναι μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές μονάδες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι ένας Όμιλος εταιρειών που έχει μια πολύ σημαντική και πετυχημένη πορεία τα τελευταία 25 χρόνια. Αλλά, για να πάμε μπροστά στο μέλλον θα πρέπει να σχεδιάζουμε λαμβάνοντας υπόψη όσα πρόκειται να συμβούν και όχι εκείνα που ήδη έχουμε ζήσει. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετεξέλιξης του Ομίλου, έτσι ώστε επιχειρηματικά να έχει την ίδια σημαντική θέση και βαρύτητα στα επόμενα 30 χρόνια, να είναι ενταγμένος μέσα στο ευρύτερο εθνικό σχέδιο μετάβασης στην εποχή της νέας ενέργειας και να βοηθήσει στην επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί σε θέματα περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα και την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας».

Τι έγραφε το Newmoney.gr

Τα Ελληνικά Πετρέλαια αναμένεται να παρουσιάσουν σήμερα το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου τις λεπτομέρειες του σχεδίου μετεξέλιξης, ωστόσο όπως αποκαλύφθηκε χθες από το Σωματείο Εργαζομένων, προβλέπεται η δημιουργία μιας νέας εταιρείας συμμετοχών. Κάτω από την ομπρέλα της holding εταιρείας που θα έχει την ίδια μετοχική σύνθεση, θα «κουμπώσουν» με ξεχωριστές θυγατρικές, οι δραστηριότητες στα πετρελαιοειδή (διύλιση, πρατήρια), τα έργα των ΑΠΕ για τα οποία ο στόχος είναι τα 600 MW εγκατεστημένης ισχύς και ο διπλασιασμός τα επόμενα χρόνια, ο τομέας του ηλεκτρισμού, πιθανώς η ηλεκτροκίνηση αλλά και οι υδρογονάνθρακες.

Ειδικά για τον τομέα των ορυκτών καυσίμων, τα Ελληνικά Πετρέλαια δεν έχουν κρύψει την αλλαγή σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει στοχευμένη και επιλεκτική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό είναι πλέον θέμα χρόνου τα ΕΛΠΕ να επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο, τα δικαιώματα που τους έχουν παραχωρηθεί σε κάποια οικόπεδα ανά την χώρα.

Η επίσκεψη του διευθύνοντος συμβούλου κ. Ανδρέα Σιάμισιη, του προέδρου κ. Γιάννη Παλαιοκρασσά αλλά και του γενικού διευθυντή στρατηγικού σχεδιασμού κ. Γιώργου Αλεξόπουλου στο ΥΠΕΝ, έρχεται λίγες μέρες πριν την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ στις 20 Μαΐου κατά την οποία αναμένεται να αποφασιστεί η αλλαγή του καταστατικού της εταιρείας.

Στόχος είναι η προσαρμογή με την κοινοτική οδηγία για την εναρμόνιση με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία όπως σημειώνουν από το ΥΠΕΝ έχει προβλεφθεί με το νόμο 4706 /2020 και ψηφίστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην του ΚΚΕ.

Με τον τρόπο αυτό τα ΕΛΠΕ γυρίζουν σελίδα στον τρόπο διοίκησης, καθώς -χωρίς προς ώρας τουλάχιστον- να διαταράσσεται η μετοχική σύνθεση (45,5% όμιλος Λάτση, 35,5% ελληνικό δημόσιο, 11% θεσμικοί επενδυτές), το διοικητικό συμβούλιο θα διορίζεται απευθείας από την γενική συνέλευση των μετόχων.

Μέχρι σήμερα υπήρχε μια άτυπη συμφωνία μεταξύ δημοσίου και της Paneuropean ώστε να υπάρχει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής στην διοίκηση με εξαίρεση την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ένα πρόσωπο επιλογής της τότε κυβέρνησης. Ωστόσο τα δημόσιο διόριζε τα 7 από τα 13 μέλη.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές, το ΔΣ από 13μελές γίνεται 11μελές και καταργούνται οι θέσεις των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό, τα ΕΛΠΕ επιδιώκουν την ανεξαρτησία τους και μια σταθερή διοίκηση, η οποία δεν θα επηρεάζεται από τυχόν κυβερνητικές αλλαγές.

Τις οριστικές αποφάσεις για την αλλαγή καταστατικού έλαβε η διοίκηση στην συνεδρίαση της Μεγάλης Πέμπτης. Χθες τα σωματεία εργαζομένων στα ΕΛΠΕ έκαναν λόγο για «εγκληματική απεμπόληση του ορισμού Διοίκησης από το Ελληνικό Δημόσιο που ίσχυε ως τώρα» ενώ τις τελευταίες μέρες εναντίον των κρίσιμων αποφάσεων έχουν ταχθεί τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι παραδίδει σε ιδιώτες τον τομέα της ενέργειας.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι χθες κήρυξαν και δύο προειδοποιητικές 24ωρες απεργίες στα Πετρέλαια για τις 14 και 20 Μαΐου, υποστηρίζουν ότι «η απόφαση αποτελεί πολιτικό και οικονομικό έγκλημα προς τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και αναλαμβάνουν τεράστια ευθύνη όσοι την αποφασίσουν και την υλοποιήσουν».

Η έκτακτη γ.σ καλείται να αποφασίσει για το έργο στρατηγικού μετασχηματισμού του ομίλου ΕΛΠΕ, για την εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020 και για την έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε ακόμα:

Η «δεύτερη ζωή» για τις ανεμογεννήτριες

Ελλάκτωρ: «Πατάει πόδι» στην Εύβοια…μέσω «Σοφράνο»

Lockdown: O δρόμος προς την κανονικότητα – Τι αλλάζει τις επόμενες ημέρες