Ενέργεια & Περιβάλλον

Κομισιόν για «καθαρά οχήματα»: Κίτρινη κάρτα σε 5 κράτη – μέλη

  • newsroom


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραπέμψει το θέμα ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους

Η Κομισιόν δίνει προθεσμία δύο μηνών σε 5 κράτη-μέλη -με ανοιχτό το ενδεχόμενο παραπομπής τους στο Ευρωδικαστήριο- να λάβουν άμεσα μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων σχετικά με τους στόχους για τα «καθαρά οχήματα».

Ειδικότερα η αιτιολογημένη γνώμη αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους κανόνες σχετικά με τους στόχους για τα καθαρά οχήματα με βάση την οδηγία (ΕΕ) 2019/1161. Αιτιολογημένη γνώμη για το θέμα στάλθηκε στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στη Σουηδία και στην Τσεχία.

Σημειώστε πως είναι η πρώτη φορά που σ’ αυτές τις προειδοποιήσεις οι οποίες συνήθως μετατρέπονται σε πρόστιμα μέσω Ευρωδικαστηρίου, δεν είναι η Ελλάδα

Η οδηγία θέτει εθνικούς στόχους για τις δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων, καθορίζοντας τους στόχους ως το ελάχιστο ποσοστό καθαρών οχημάτων επί του συνολικού αριθμού οχημάτων που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προμήθειας σε κράτος μέλος κατά τις περιόδους αναφοράς 2021-2025 και 2026-2030.

Η οδηγία καθορίζει ξεχωριστούς στόχους για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία, με ειδικό επιμέρους στόχο για λεωφορεία μηδενικών εκπομπών. Όπως σημειώνεται, στην οδηγία παρέχεται πλήρης ευελιξία να αποφασίζουν για το πώς θα την εφαρμόσουν εντός της επικράτειάς τους.

Η οδηγία για τα “καθαρά οχήματα” θέτει εθνικούς στόχους για τις δημόσιες προμήθειες “καθαρών οχημάτων”, ενώ οι στόχοι καθορίζονται ως ελάχιστο ποσοστό “καθαρών οχημάτων” επί του συνολικού αριθμού οχημάτων που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προμήθειας σε κράτος-μέλος κατά τις περιόδους αναφοράς 2021-2025 και 2026-2030.

Να σημειωθεί ότι, οι προαναφερθείσες χώρες όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 2 Αυγούστου 2021.

Να το γράψουμε ξανά: Τα πέντε κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη, διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε ακόμη:

Η λύση της BofA για την ακρίβεια: Φάτε φρούτα και κόψτε το ψωμί και το αλκοόλ (!)

Αγορά ενέργειας: «Παρέλαση» funds και επενδυτών για super deals στην Ελλάδα

Η επιχειρηματίας πίσω από την ελληνική γραβάτα του κυρίου Μπαϊντεν-όπουλου