Ενέργεια & Περιβάλλον

YΠΕΝ: Βαριές «καμπάνες» για όσους ρυπαίνουν – Πρόστιμα από €500 έως και €5 εκατ.

  • Μαριάννα Τζάννε


Αυξάνεται το ανώτατο όριο στα 5 εκατ. ευρώ, θεσπίζονται 4 κατηγορίες κυρώσεων και γίνεται επανακαθορισμός του ημερήσιου προστίμου της παράβασης - Χωρίς κατώτατο πλαφόν ο ΕΛΑΠΕ

Τα πρόστιμα για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις τροποποιεί το ΥΠΕΝ, επιβάλλοντας διοικητικές κυρώσεις που συνδέονται με το τζίρο των επιχειρήσεων και ανάλογα με το μέγεθος της επιβάρυνσης μπορούν να επιβάλλουν ακόμη και προσωρινό λουκέτο.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανακαθορίζει και το ημερήσιο ύψος του προστίμου με την επιβολή της προσωρινής απαγόρευσης μίας επιχείρησης που ρυπαίνει και υλοποιεί τρεις ακόμη ρυθμίσεις.

Η πρώτη συνδέεται με την παράταση στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου έως τα τέλη του έτους, η δεύτερη με την αναστολή της αδειοδότησης όλων των αιολικών στην Εύβοια και η τρίτη με την άρση του κατώτατου ορίου των εσόδων του ΕΛΑΠΕ από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων ρύπων για την περίοδο από 2021 έως 2030.

Ειδικότερα, το ΥΠΕΝ θεσπίζει την κατάταξη των περιβαλλοντικών παραβάσεων σε τέσσερις κατηγορίες: χαμηλής, μέτριας, σημαντικής και πολύ σημαντικής σπουδαιότητας.

Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε όσες επιχειρήσεις ρυπαίνουν, κατανέμονται ανάλογα με την κατηγορία της παράβασης, ως εξής:

α) για παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιο τζίρου (ακαθάριστα έσοδα) και θα μπορεί να κυμαίνεται από 500 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.

β) για παραβάσεις μέτριας σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει το 1,5% επί του ετήσιου τζίρου και θα κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ,

γ) για παραβάσεις σημαντικής σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει το 6% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων και θα κυμαίνεται από 40.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ,

δ) για τις παραβάσεις πολύ σημαντικής σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του τζίρου και θα κυμαίνεται από 100.000 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, τα ποσοστά επί του κύκλου εργασιών της εταιρείας θα διπλασιάζονται. Η τροπολογία ορίζει ότι θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται με υπουργική απόφαση. Ο πέλεκυς θα είναι βαρύς για όσες επιχειρήσεις υποβαθμίζουν το περιβάλλον καθώς θα μπορεί να διαταχθεί ακόμη και προσωρινή παύση λειτουργίας μέχρι να συμμορφωθούν.

Με άλλη διάταξη της τροπολογίας επανασχεδιάζεται και το πρόστιμο που επιβάλλεται με την πράξη επιβολής της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σε μια επιχείρηση ή δραστηριότητα που έχει προκαλέσει ρύπανση. Το πρόστιμο αυτό ισούται με το διπλάσιο των ημερήσιων ακαθάριστων εσόδων  λειτουργίας με ελάχιστο όριο τα 500 ευρώ ανά ημέρα παράβασης της απαγόρευσης. Κατά τα ισχύοντα τα πρόστιμα κυμαίνονται από 29 έως 2.900 ευρώ για κάθε μέρα παράβασης της απογόρευσης.

Ηλεκτρονική ταυτότητα

Η τροπολογία θεσμοθετεί και την παράταση που έδωσε το υπουργείο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου. Κατόπιν αυτών για κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο την μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

ΕΛΑΠΕ: Καταργείται το κατώτατο όριο

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί παράλληλα και την κατανομή των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων ρύπων για την περίοδο 2021-2030. Με την διάταξη καταργείται  το κατώτατο όριο 60% του ποσοστού των εσόδων από τους ρύπους που αποτελεί  πόρο του Ειδικού Λογαριασμού  ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ). Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται ότι ενδέχεται να επέλθει μείωση του ΕΛΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που διαχειρίζεται ο ΔΑΠΕΕΠ, λόγω της κατάργησης  του κατώτατου ορίου των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων. Αντίστοιχα αύξηση των προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις θα ενισχύσει με πρόσθετους πόρους το Πράσινο Ταμείο.

Αιολικά στην Εύβοια

Η τροπολογία αναστέλλει και την υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση του συνόλου των αδειών και εγκρίσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ενέργειας στις περιοχές της Β. Εύβοιας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Επιπλέον απορρίπτονται όσες αιτήσεις εκκρεμούν ενώ ανακαλούνται άδειες παραγωγής και βεβαιώσεις παραγωγού για την σύνδεση στο δίκτυο.