Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Το ελληνικό Δημόσιο ο μεγαλύτερος μέτοχος και μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

  • Μαριάννα Τζάννε


Έρχονται μεγάλες επενδύσεις ΑΠΕ ύψους 1,2 δισ. στο εξωτερικό για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 1,1 GW –Επέκταση σε τηλεπικοινωνίες και νέα μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων - Πρόβλεψη για 1 εκατ. πελάτες στα telecoms έως το  2030 - Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

To ελληνικό Δημόσιο θα παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΔΕΗ και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 1,315 δισ. ευρώ που ξεκινά σήμερα με όλες τις προβλέψεις να μιλούν για ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που θα ενισχύσει τη μετοχική βάση της εταιρείας με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Στα 1,35 δισ. ευρώ έφτασαν οι προσφορές κατά την πρώτη ώρα από την έναρξη της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Υπερταμείο θα συμμετάσχει αναλογικά στην αύξηση προκειμένου να διατηρήσει με την ολοκλήρωσή της συνολικά το 34,1% των μετοχών της ΔΕΗ. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό του θα διαμορφωθεί μεταξύ 23,2% και 23,8% των μετοχών.

Αντίστοιχα η συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ που σήμερα είναι 17% θα υποχωρήσει μεταξύ 10,3% και 10,9%. Πέραν του αμερικανικού fund της CVC που θα αποκτήσει το 10%, το υπόλοιπο 26,2% θα  μοιραστούν οι άλλοι μέτοχοι, μεταξύ των οποίων και η EBRD, η οποία υπολογίζεται να συμμετάσχει στην αύξηση με κεφάλαια άνω των 75 εκατ ευρώ.

Ο ρόλος του Δημοσίου παρά τη μείωση του ποσοστού θα παραμείνει ισχυρός. Η ΔΕΗ επισημαίνει ότι το Δημόσιο θα ασκεί σημαντική επιρροή στην εταιρεία, περιορίζοντας τη λειτουργική της ευελιξία.

«Ορισμένες από τις δραστηριότητές μας και ορισμένες από τις εμπορικές μας αποφάσεις πιθανότατα θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τους πολιτικούς και οικονομικούς στόχους του Ελληνικού Κράτους», υπογραμμίζει η ΔΕΗ και η τρέχουσα περίοδος επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος λόγω της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι κινείται σε αυτό το πλαίσιο.

Αναφορικά με τις προβλέψεις των οικονομικών της μεγεθών, το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει αύξηση πωλήσεων από 4,46 δισ. ευρώ στη χρήση 2020, σε 4,89 δισ. ευρώ το 2024 και 5,33 δισ. ευρώ το 2026. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα διαμορφωθούν από 885,8 εκατ. το 2020 σε 1,315 δισ. το 2024 και σε 1,74 δισ. το 2026. Επίσης οι προβλέψεις αναφέρουν εκτόξευση καθαρής κερδοφορίας από τα 35,2 εκατ. ευρώ το 2020, σε 384,5 εκατ. το 2024 και σε 665,7 εκατ. το 2026.

Ηλεκτροκίνηση και τηλεπικοινωνίες

Τα έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου θα χρηματοδοτήσουν το σχέδιο μετασχηματισμού της εταιρείας. Για τα επόμενα πέντε χρόνια  σχεδιάζεται ο περιορισμός των κεφαλαιουχικών δαπανών για συμβατικά καύσιμα και η ανακατανομή των πόρων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ταυτόχρονα η ΔΕΗ θα συνεχίσει να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης με την δημιουργία 10.000 σημείων φόρτισης έως το 2030 επενδύοντας συνολικά κεφάλαια 130 εκ. ευρώ, από τα οποία αναμένει EBITDA 50 εκ. ευρώ κάθε χρόνο.

Παράλληλα θα επεκταθεί στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών που σχεδιάζει να επενδύσει κεφάλαια ύψους 680 εκατ. ευρώ.  Η εταιρία φιλοδοξεί να έχει 1 εκ. πελάτες μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, με έσοδα 120 εκ. ευρώ.

Η ΔΕΗ επιμένει να κλείσει όλα τα υφιστάμενα λιγνιτικά εργοστάσια έως το 2023, με πλήρη αποχώρηση έως το 2025. Η επιχείρηση στοχεύει  στη μείωση της συνολικής καθαρής ισχύος που παράγεται από λιγνίτη από 2,25 GW σήμερα σε 0,61 GW έως το 2024 και να μηδενίσει έως το 2025, με την επιφύλαξη της μετατροπής της μονάδας Πτολεμαΐδα 5. Η τελευταία σχεδιάζεται να μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου, βιομάζας ή άλλης τεχνολογίας  χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα ανάλογα με την πορεία των τιμών.  Για πρώτη φορά μάλιστα η ΔΕΗ εκφράζει δημόσια τον σχεδιασμό της και για μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, παίρνοντας θέση και στον τομέα των υποδομών ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων με καύση RDF /SRF που μελετά η πολιτεία για να αντιμετωπίσει το βραχνά των αστικών αποβλήτων.

Στους προαναφερόμενους τομείς (ηλεκτροκίνηση, απόβλητα, τηλεπικοινωνίες), η ΔΕΗ σχεδιάζει επενδύσεις 1,7 δις. μέχρι το 2026.

Η κατεύθυνση των νέων κεφαλαίων

Από τα συνολικά έσοδα της αύξησης εφόσον η τιμή καθοριστεί στο ανώτατο εύρος δηλαδή στα 9 ευρώ, το 1,3 δισ. ευρώ που θα αντληθεί θα ενισχύσει τις επενδύσεις ύψους 5 δισ. ευρώ που θα υλοποιηθούν  την περίοδο 2022 – 2024. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ που θα διατεθούν για την αναβάθμιση του δικτύου διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.

Με βάση το σχεδιασμό, περίπου 3,2 δισ. ευρώ θα επενδυθούν σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο να είναι σε εμπορική λειτουργία έως το 2024. Η ΔΕΗ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ευρύτερων επιχειρηματικών συμφωνιών κατά το πρότυπο της RWE και με άλλους ομίλους.

Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Επιχείρηση αποτελεί το γεγονός ότι οι  νέες  εγκαταστάσεις προορίζονται να αναπτυχθούν σε δικές της εκτάσεις κάτι που εκτιμάται ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες. Το μεγαλύτερο μέρος του νέου χαρτοφυλακίου αναμένεται να είναι ηλιακή ενέργεια και  το υπόλοιπο να χρησιμοποιεί αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια και άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με τα υδροηλεκτρικά και τα  έργα σε γειτονικές αγορές, η ΔΕΗ βάζει πλώρη για την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024 και 9,5 GW μέχρι το 2026. Στόχος είναι η εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 4,9 GW μέχρι το 2026, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων (3,4 GW) θα αφορά φωτοβολταϊκά.

Για την γεωγραφική επέκταση στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως των Βαλκανίων (Βουλγαρία, Ρουμανία κ.α), η διοίκηση της ΔΕΗ αναφέρει στο ενημερωτικό πως θα επενδυθούν 1,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2022 – 2026, με στόχο την αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σε 1,1 GW.

Για την περίοδο 2022 – 2026, οι συνολικές επενδύσεις προβλέπεται πως θα φτάσουν τα 9,3 δισ. ευρώ (τα 3,9 δισ. στις ΑΠΕ), από τα οποία τα 6 δισ. θα δαπανηθούν μέχρι το 2025.

Διαβάστε ακόμη:

Ποιοι ενδιαφέρονται για το ΜΙΝΙΟΝ: Προτάσεις για ξενοδοχείο, γραφεία και εμπορικές χρήσεις

Η δουλίτσα της Διάτμησης (πρώην… Φλομπέρ) το νέο ομόλογο, το «μαντήλι» του Φερίτ και η παρεξήγηση στο Annabel’s

Non Dom: 75 «κροίσοι» από 33 χώρες ετοιμάζουν βαλίτσες για Ελλάδα (πίνακας)