Επιχειρήσεις

ΔΕΣΦΑ: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ρουμανική Transgaz

  • newsroom


Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη στο Βουκουρέστι στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του Διαχειριστή του Ρουμανικού Συστήματος Μεταφοράς TRANSGAZ.

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη στο Βουκουρέστι στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του Διαχειριστή του Ρουμανικού Συστήματος Μεταφοράς TRANSGAZ. Η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία των δύο εταιρειών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του Κάθετου Διαδρόμου και της αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και της συνεργασίας στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπου συμμετέχουν και οι δύο Διαχειριστές.

Τη συμφωνία υπέγραψε από πλευράς ΔΕΣΦΑ ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σωτήριος Νίκας και από πλευράς TRANSGAZ ο Πρόεδρος κ. Ion Sterian και ο Γενικός Διευθυντής κ. Petru Vaduva.

Για την υπογραφή της συμφωνίας αυτής ο κ. Σωτήριος Νίκας δήλωσε ότι «η συμφωνία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του ΔΕΣΦΑ για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Βαλκανικής, πράγμα που θα επιτρέψει τη διέξοδο του φυσικού αερίου που εισάγεται, ή θα εισαχθεί στο μέλλον, στην Ελλάδα, σε όλα τα Βαλκάνια, και ταυτόχρονα την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της ασφάλειας τροφοδοσίας, επ’ ωφελεία των καταναλωτών φυσικού αερίου σε όλη την περιοχή. Υπάρχει συναντίληψη στα θέματα αυτά με όλους τους ομολόγους μας Διαχειριστές της περιοχής, και σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας».