Ναυτιλία

Seanergy Maritime: Κερδοφόρο το α΄εξάμηνο 2021

  • newsroom


Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 0,6 εκατ. δολάρια έναντι ζημίας 19,6 εκατ. δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2020

Σε ρότα κερδοφορίας βρίσκεται το 2021 η ελληνικών συμφερόντων εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά Seanergy Maritime:  

Ειδικότερα το πρώτο εξάμηνο του 2021:

-Καθαρός κύκλος εργασιών: 50,0 εκατ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 23,1 εκατ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2020

-Καθαρά Κέρδη: 0,6 εκατ. δολάρια έναντι ζημίας 19,6 εκατ. δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2020

-Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («adjusted EBITDA»): 19,2 εκατ. δολάρια έναντι ζημίας 0,5 εκατ. δολαρίων το 2020

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020:

-Καθαρός κύκλος εργασιών: 28,9 εκατ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έναντι 9,3 εκατ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2020 – αύξηση 209%

-Καθαρά Κέρδη: 2,0 εκατ. δολάρια έναντι ζημίας 11,3 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2020

-Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («adjusted EBITDA»): 11,3 εκατ. δολάρια έναντι ζημίας 1,8 εκατ. δολαρίων το 2020 – αύξηση 710%

-Ταμειακά διαθέσιμα: 56,4 εκατ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έναντι 23,7 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2020 – 138% αύξηση

-Ίδια Κεφάλαια: 199,4 εκατ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έναντι 95,7 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2020 – 108% αύξηση

Κύριες εταιρικές εξελίξεις:

-Παραλαβή πέντε Ιαπωνικών Capesize πλοίων και αγορά ενός επιπλέον Ιαπωνικού Capesize, με συνολική επένδυση ύψους 158,9 εκατ. δολαρίων

-Αύξηση του στόλου κατά 45% στα 16 πλοία και της μεταφορικής ικανότητας σε 2,8 εκατ. τόνους μέσα στο 2021

-Νέες μακροπρόθεσμες χρονοναυλώσεις με διακεκριμένους ναυλωτές, δύο εκ των οποίων σε σταθερό ημερήσιο ναύλο άνω των 31.000 δολαρίων

-Συμφωνίες χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης δανείων ύψους $117,3 εκατ. δολαρίων

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου (TCE) κατά το τρίτο τρίμηνο, μέχρι και σήμερα, ανέρχεται στα 28.880 δολάρια, αυξημένος κατά 63% έναντι του TCE του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Ο Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του έτους σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή για τη Seanergy με σταθερά ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Ολοκληρώσαμε επιτυχώς μια σειρά συναλλαγών ορόσημο, με αποτέλεσμα την αύξηση του στόλου περισσότερο από 60%, καθώς και την ενίσχυση της συνολικής οικονομική μας θέσης. Τα οικονομικά μας αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 συνοψίζονται στα εξής: Ο μέσος ημερήσιος ναύλος για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθε στα 20.000 δολάρια περίπου, υψηλότερο κατά 270% του αντίστοιχου τριμήνου του 2020. Σημαντικό είναι το τρίτο τρίμηνο του 2021, το 94% των διαθέσιμων ημερών του στόλου μας έχει ναυλωθεί μέχρι και σήμερα στα 29.000 δολάρια ημερησίως περίπου, 63% υψηλότερο από το TCE του πρώτου εξαμήνου του 2021.»

«Ο καθαρός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 209% από πέρυσι στα 29 εκατ. δολάρια περίπου, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA σημείωσαν θεαματική αύξηση της τάξεως του 710%. Το καθαρό κέρδος ανήλθε σε 2 εκατ. δολαρίων, καθιστώντας όλο το πρώτο εξάμηνο κερδοφόρο. Όσον αφορά στη στρατηγική ανάπτυξης και ανανέωσης του στόλου μας, από την αρχή του έτους, η επένδυσή μας ανήλθε σε 160 εκατ. δολάρια περίπου για την απόκτηση 6 υψηλής ποιότητας Ιαπωνικά φορτηγά Capesize με μέσο όρο ηλικίας τα 10 έτη περίπου. Στο πλαίσιο αυτό, το M/V Friendship του 2009 θα αντικαταστήσει το παλαιότερο πλοίο του στόλου μας, το M/V Leadership του 2001, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ηλικιακού προφίλ του στόλου μας και την πλήρη συμμόρφωση του στόλου με τους επερχόμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.»

«Το σύνολο της επένδυσης χρηματοδοτήθηκε από τα ισχυρά ταμειακά μας διαθέσιμα, τα οποία παραμένουν ισχυρά και μετά τις αγορές των πλοίων, καθώς και από τις πρόσφατες συμφωνίες χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, αναδιαρθρώσαμε την κεφαλαιακή μας θέση με νέες συμφωνίες χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης δανείων ύψους $117,3 εκατ. δολαρίων και ταυτόχρονη αποπληρωμή δανειακών συμβάσεων ύψους 69,7 εκατ. δολαρίων που είχαν υψηλότερο κόστος δανεισμού. Επιτύχαμε, έτσι, καθαρή αύξηση δανείων κατά 34,6 εκατ. δολάρια μόνο, με ταυτόχρονη αύξηση στην αξία του στόλου μας κατά 160 εκατ. δολάρια. Το επίπεδο μόχλευσης της Εταιρείας είναι πλέον ιδιαίτερα συντηρητικό με ανταγωνιστικούς όρους και σαφώς χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος. Από εμπορικής άποψης, έχουμε συνάψει 7 νέες συμφωνίες ναύλωσης περιόδου με διάρκεια από 1 μέχρι 5 έτη με εξέχοντες ναυλωτές Capesize, όπως την NYK, Cargill, AngloAmerican and Ssangyong.»

«Ως επί το πλείστων, οι ναυλώσεις έχουν ημερήσιο TCE συνδεδεμένο με τον BCI με δυνατότητα μετατροπής σε σταθερό κατ’ επιλογή μας, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε την βελτιωμένες συνθήκες αγοράς, ενώ δύο ναυλώσεις περιόδου έχουν σταθερό ημερήσιο ναύλο άνω των 31.000 δολαρίων. Πιστοί στη δέσμευση μας για πιο πράσινη ναυτιλία, και σε συνεργασία με τους ναυλωτές μας, ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα ακόμα πλοίο και προγραμματίζουμε την εγκατάσταση σε άλλα εντός των επόμενων μηνών. Η εγκατάσταση συστημάτων Τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με την DeepSea έχει ήδη εμφανώς θετικά αποτελέσματα στην κατανάλωση καυσίμων του στόλου μας.»

«Η αγορά των Capesize συνεχίζει την θεαματική της πορεία με τις βασικές αρχές να υποδεικνύουν μια σταθερά υψηλή αγορά για τα επόμενα χρόνια. Οι παραγγελίες νεότευκτων Capesize βρίσκεται σε χαμηλά 25-ετίας τουλάχιστον, ενώ εισερχόμαστε σε μια εποχιακά ισχυρή περίοδο για τις εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από την Βραζιλία. Κλείνοντας, έχουμε εργαστεί αδιάλειπτα και αποφασιστικά τους τελευταίους 18 μήνες προκειμένου να εκτελέσουμε με συνέπεια τις στρατηγικές μας αποφάσεις και να τοποθετήσουμε τη Seanergy ανάμεσα στους πιο ισχυρούς ιδιοκτήτες Capesize παγκοσμίως. Συνεχίζουμε με γνώμονα τη δημιουργία επιπλέον αξίας για τους μετόχους μας.» 

Διαβάστε ακόμη:

Χρυσός Ολυμπιoνίκης ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα (Vid)

Λάθος εκκαθαριστικά: Απειλούνται και με πρόστιμα όσοι έπεσαν θύματα του Taxisnet

Μετρό – Γραμμή 4: Εγκρίθηκε η προκαταβολή των €128 εκατ. στην κοινοπραξία ΑVAX – Chella SpA-Alstom Transport