Οικονομία

534 ευρώ: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις για τα ξενοδοχεία – Βήμα-βημα πώς να κάνετε αίτηση

  • newsroom


Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η 10η Φεβρουάριου

Ξεκίνησε σήμερα 28 Ιανουαρίου, η υποβολή του εντύπου από τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο, προκειμένου να λάβουν ειδική αποζημίωση αποδοχών αδείας εργαζομένων των οποίων η σύμβαση είχε τεθεί σε αναστολή εντός του 2020. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η 10η Φεβρουάριου. Μάλιστα, σύμφωνα με το  πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο είναι διαθέσιμο προς υποβολή από τις επιχειρήσεις – εργοδότες  για το διάστημα από 28/01/2021 έως 10/02/2021.

Περιγραφή διαδικασίας υποβολής εντύπου

Το έντυπο υποβάλλεται με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων με απλή καταχώρηση, και με τη δυνατότητα προ-συμπλήρωση εργαζομένων από την τρέχουσα κατάσταση, όπου εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις δεν τέθηκαν ποτέ σε αναστολή.

Επιλέξτε το μενού

[Ειδικού Σκοπού] > [Δήλωση Λήψης Ειδικής Αποζημίωσης Αποδοχών Άδειας] > [Εισαγωγή].

Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε το [Παράρτημα] και ως [Είδος Εντύπου] το «Δήλωση Λήψης Ειδικής Αποζημίωσης Αποδοχών Άδειας» κάντε κλικ στο κουμπί [Εισαγωγή].

Στοιχεία των Ενοτήτων:

– ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΜΑΣ
Είναι συμπληρωμένα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ ή συμπληρώνονται από το σύστημα μετά την οριστικοποίηση του εντύπου.

– ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Είναι συμπληρωμένα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ ή αφορούν στοιχεία υποβολών, τα οποία συμπληρώνονται μια φορά για κάθε παράρτημα της επιχείρησης και σε κάθε επόμενη υποβολή είναι προ-συμπληρωμένα.

– ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ
Αφορούν στοιχεία υποβολών που συμπληρώνονται με επιλογή από λίστα τιμών (Ναι/Όχι).

Ερώτημα Α. «Έχει ανασταλεί με εντολή από Δημόσια Αρχή εντός του μηνός Μαρτίου 2020» Όταν η απάντηση στο ερώτημα Α. είναι «Όχι», τότε δεν επιτρέπεται η υποβολή.

Ερώτημα Β. «Επαναλειτούργησε εντός του μηνός Ιουνίου 2020»

Ερώτημα Γ.

«Συνέχισε τη λειτουργία της καθώς αυτή κρίθηκε αναγκαία για ειδικούς επιτακτικούς λόγους και κατ’ εξαίρεση επετράπη.» ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΙΒΑΝ) Μορφή GR################: Καταχωρείστε τα στοιχεία της Τράπεζας και του ΙΒΑΝ (GR################) της Επιχείρησης/Εργοδότη.

– ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Εισάγετε τον ΑΦΜ του νομίμου εκπροσώπου στο αντίστοιχο πεδίο και κάντε κλικ στο κουμπί [Έλεγχος].

– ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ως ημερομηνία υποβολής του εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.

Το έντυπο

Διαβάστε ακόμη:

Οι λύσεις που εξετάζονται για τα τεκμήρια και τις δαπάνες 30%

Η Ελλάκτωρ πούλησε το μερίδιό της (και) στην Ελληνικά Υδατοδρόμια

Εθνική Τράπεζα: Ανοίγει τα χαρτιά της για την Εθνική Ασφαλιστική