Οικονομία

Δάνεια – ανάσα άνω των €5 δισ. μέσα σε 80 ημέρες

  • Κωστής Πλάντζος


Γενναία ένεση ρευστότητας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά - Αναμένονται επιπλέον πόροι 5- 6 δισ. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο από τέσσερις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης - Συνολικά €11 δισ. σε διάστημα περίπου 7 μηνών

Επιπλέον πόροι ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, της δεύτερης φάσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του 3ου και 4ου κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Καθώς η συνολική στήριξη από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας και την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ξεπερνά, μέχρι σήμερα, τα 6 δισ. ευρώ,  η συνολική «ένεση» ρευστότητας θα ξεπεράσει σωρευτικά τα 11 δισ. ευρώ σε διάστημα περίπου 7 μηνών.

Συγκεκριμένα, τα κονδύλια άνω των 5 δισ. που αναμένεται να διατεθούν ως τέλος Δεκεμβρίου για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, θα περάσουν μέσα από 3+1 διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης:

(1) Επιστρεπτέα Προκαταβολή: 1 δισ. ευρώ

Ήδη έχουν ενταχθεί 120.000 επιχειρήσεις, κυρίως μικρές και πολύ μικρές, ενώ 174.027 υπέβαλαν αίτηση για τον 3ο κύκλο της. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για την «Επιστρεπτέα 3».

Μαζί με τα κονδύλια και για τον 4ο κύκλο, ο οποίος θα επακολουθήσει τον Νοέμβριο, αναμένεται να διατεθούν περίπου ή και περισσότερα από  1-1,5 δισ. ευρώ συνολικά, μέχρι τον Δεκέμβριο.

Η συνολική στήριξη του Κράτους προς τις επιχειρήσεις, μέσω του εν συγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήματος, θα ξεπεράσει τα 4,1 δισ. ευρώ για ολόκληρο το 2020.

(2) ΤΕΠΙΧ ΙΙ:  850 εκατ. ευρώ

Μέχρι σήμερα, έχουν εκταμιευθεί, σε 11.953 επιχειρήσεις, δάνεια συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Προκειμένου όμως να καλυφθεί η σημαντική ζήτηση, έχουν προστεθεί επιπλέον πόροι, ύψους 180 εκατ. ευρώ, οι οποίοι με την τραπεζική μόχλευση θα φθάσουν περίπου στα 850 εκατ. ευρώ, για επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δανειοδότησης, αλλά αυτή δεν εγκρίθηκε λόγω μη διαθεσιμότητας πόρων.

(3) Ταμείο Εγγυοδοσίας: 3,3 δισ. ευρώ

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί δάνεια σε 5.255 επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ.

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο 2ος κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας, στον οποίο αναμένεται οι εκταμιεύσεις να γίνουν γρηγορότερα, δεδομένου ότι πολλά από τα δάνεια έχουν ήδη εγκριθεί από τον πρώτο κύκλο.

Το 75% – 90% των νέων δανείων του 2ου κύκλου απευθύνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Το συνολικό ύψος των δανείων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις και από τους δύο κύκλους αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ. Απομένουν δηλαδή τουλάχιστον 3,3  δισ. για το επόμενο διάστημα.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το πλήθος των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων εντός του 2020 ξεπερνά το πλήθος όλων των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων όλης της προηγούμενης δεκαετίας. Μάλιστα, έως τα τέλη Αυγούστου, τα εκταμιευμένα δάνεια για το 2020 ήταν 5 φορές περισσότερα από όσα συνολικά την περίοδο  2015 – 2019.

(+1) Τραπεζικός τομέας και μικροχρηματοδοτήσεις

Αν και δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, το τραπεζικό σύστημα προσδοκάται να παρέχει χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και χωρίς τις εγγυήσεις ή τα προγράμματα του Δημοσίου, διότι, από την αρχή του έτους, οι τράπεζες έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 37 δισ. ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων με αρνητικά επιτόκια, ενώ οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί.

Πρόθεση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών είναι να αναπτύξει και να ενθαρρύνει την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσφεύγουν στις εγχώριες και ξένες αγορές, ώστε να διαθέτουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και πέραν των τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών έχει θεσμοθετήσει ένα σύστημα χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου από νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως 25.000 ευρώ.

Πρόκειται για μία νέα, εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, με στόχο, αφενός, να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πλήττει, κυρίως, όσους βρίσκονται στο ξεκίνημά της και είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, και, αφετέρου, να ενισχύσει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών αποφάσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μια εβδομάδα, δρομολογήθηκε η αδειοδότηση των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της επιχειρηματικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της ρευστότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Απόρρητο Απόρρητο