μικροχρηματοδοτήσεις

Τί είναι το Ταμείο Μικροπιστώσεων και τι δάνεια μπορεί να παρέχει στους αγρότες - Ποια είναι τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξςη - Ποια τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους

Ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις για την ταχύτερη επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των προσαρμογών τους στα νέα δεδομένα, σημείωσε ο Ελ. Κούρταλης, πρόεδρος των Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών

Γενναία ένεση ρευστότητας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά - Αναμένονται επιπλέον πόροι 5- 6 δισ. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο από τέσσερις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης - Συνολικά €11 δισ. σε διάστημα περίπου 7 μηνών

Tα ιδρύματα οφείλουν να υποβάλουν το αποδεικτικό ολοσχερούς κατάθεσης του απαιτούμενου ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου, καθώς και τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων που μπορεί να απαιτούνται

Ενεργοποιούνται οι μικροχρηματοδοτήσεις μέχρι 25.000 για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο δανεισμό μέσω τραπεζών. Ποιοι θα μπορούν να τα χορηγούν και τι ρόλο θα ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος

Η δυνατότητα των μικρο-πιστώσεων χωρίς εγγυήσεις έρχεται να νομοθετηθεί την κατάλληλη στιγμή για να συμπληρώσει τις ανάγκες των μικρών ατομικών επιχειρήσεων, αλλά και φυσικών προσώπων δήλωσε ο Βασίλης Κορκίδης