O Kαναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS επιβεβαίωσε σήμερα 19 Μαρτίου 2021 την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε ΒΒ (low) διατηρώντας σταθερό και το outlook.

Όπως αναφέρει ο οίκος στην αιτιολόγηση της απόφασής του η αξιολόγηση αυτή αντικατοπτρίζει την άποψη της DBRS Morningstar ότι η Ελλάδα μετά από χρόνια δημοσιονομικής υπεραπόδοσης σε συνδυασμό με τα ισχυρά ταμειακά της αποθέματα διαθέτει τη δημοσιονομική ικανότητα να αντιμετώπισει τον αντίκτυπο της κρίσης. Η κρίση του ιού κορονωιού έχει βαρύ αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, οδηγώντας σε απότομη συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 8,2% το 2020. Η πτώση αυτή εξηγείται από τα αυστηρά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού αλλά και της συρρίκνωσης του τουριστικού κλαδου, που έχει σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία. Σε απάντηση στην κρίση, η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση. Αυτό θα οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερο λόγο δημοσιονομικού ελλείμματος και δημόσιου χρέους.

Όπως αναφέρει ο οίκος η ελληνική κυβέρνηση από την εκλογή της τον Ιούλιο του 2019, επέδειξε ισχυρή δέσμευση στην υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Λόγω των διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων προσαρμογής, η Ελλάδα έχει διατηρήσει μια συνετή δημοσιονομική στάση, μέχρι την κρίση, που είχαν ως αποτέλεσμα την καταγραφή πέντε χρόνων πρωτογενούς πλεονάσματος, την υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων και την πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους.

Επιπλέον, το γεγονός ότι τα ελληνικά ομόλογα συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα PEPP (έκτακτων αγορών για την αντιμετώπιση της πανδημίας) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διασφαλίζει την πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές με ιστορικά χαμηλό κόστος χρηματοδότησης. Επωφελούμενη από το ευνοϊκό χρηματοδοτικό περιβάλλον η Ελλάδα αναμενεται να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή 3,3 δισ. ευρώ του ακριβότερου χρέους της στο ΔΝΤ. Κυρίως όμως, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει ένα σημαντικό ποσό επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης που ανέρχεται στο περίπου 9% του ΑΕΠ του 2019, το οποίο θα στηρίξει την ανάκαμψη και θα βελτιώσει τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Παράγοντες αναβάθμισης
Στους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναθμάθμιση της αξιολόγησή της η DBRS αναφέρει:
1 την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού, που θα επαναφέρει την οικονομία σε σταθερή ανάπτυξη και
2 τη τήρηση των δεσμεύσεων την παρακολούθηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τη συνεργασία στις δημοσιονομικές προσπάθειες και τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Αντίθετα στους παράγοντες πιθανής υποβάθμισης ο οίκος περιλαμβάνει:
1 την παρατεταμένη αρνητική απόδοση της οικονομίας
2 αντιστροφή ή καθυστέρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και μακροπρόθεσμα την έλλειψη δημοσιονομικής προσπάθειας και
3 ενδεχόμενη νέα αστάθεια του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα φέτος εξαιτίας των έκτακτων μέτρων

Όπως αναφέρει η DBRS, τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικονομίας και τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας οδήγησαν σε υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 9,9% το 2020.

Τα πακέτα στήριξης που ανακοινώθηκαν μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν: μέτρα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την οικονομική στήριξη των αυτοαπασχολούμενων, αυξημένες δαπάνες για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μείωση του ΦΠΑ σε αγαθά που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και μέτρα παροχής ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις μέσω εγγυήσεων δανείων και αναβολών στις πληρωμές φόρων και κοινωνικών εισφορών.

Προκειμένου να στηρίξει τα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται φέτος να εκπληρώσει τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. Το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 6,7% του ΑΕΠ φέτος.

Υψηλός δείκτης χρέους αλλά υπάρχουν παράγοντες εξισορρόπησης

Ο δείκτης χρέους αυξήθηκε πέρυσι εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και της ύφεσης, φτάνοντας περίπου το 202,4% του ΑΕΠ από 181% του ΑΕΠ το 2019. Το ποσοστό παραμένει πολύ υψηλό αλλά υπάρχουν παράγοντες αντιστάθμισης. Η Ελλάδα επωφελείται από την ευνοϊκή δομή του χρέους καθώς ο επίσημος τομέας διακρατεί περίπου το 80% του χρέους, το μεγαλύτερο ποσοστό του οποίου έχει πολύ χαμηλό επιτόκιο. Επιπλέον, το χρέος έχει πολύ μακρά ωρίμανση, 20 ετών με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2020, ενώ το 90% έχει σταθερό επιτόκιο, γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους από την αυξανόμενη ρευστότητα στις αγορές.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ συμβάλει σε πιο ευνοϊκούς όρους δανεισμού καθώς οδήγησε τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Επωφελούμενη από το περιβάλλον αυτό η χώρα προχώρησε στην πρόωρη πληρωμή δανείων του ΔΝΤ ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Ο δείκτης χρέους αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρά κάτω του 200% φέτος. Επιπλέον το μεγάλο μαξιλάρι ρευστότητας, ύψους 31 δισ. ευρώ (Δεκέμβριος 2020), στηρίζει την προσπάθεια της χώρας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών.

Ο «Ηρακλής»

Παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σε ότι αφορά το μακροοικονομικό περιβάλλον, οι τράπεζες έκαναν πρόοδο σε ότι αφορά τη μείωση των NPEs, περιορίζοντάς τα κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ το 2020. Ο δείκτης μειώθηκε από το 40,6% στα τέλη του 2019 στο 35,8% τον Σεπτέμβριο του 2020. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στην ένταξη στον «Ηρακλή» τιτλοποίησης της Eurobank ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Περαιτέρω μείωση αναμένεται τους επόμενους μήνες, καθώς ανακοινώθηκαν επιπλέον εντάξεις από τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, με τις περισσότερες να έχουν φτάσει σε δεσμευτικές προσφορές. Εφόσον προχωρήσουν όλα τα σχέδια θα υπάρξει μείωση των NPEs 18 δισ. ευρώ, κατεβάζοντας τον δείκτη στο 25%.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο οίκος, η πανδημία πιθανότατα θα επιβαρύνει την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, με τα δάνεια σε moratoria να αντιστοιχούν σε 21 δισ. ευρώ (ή 12% των τραπεζικών δανείων) στα τέλη Νοεμβρίου του 2020. Παρότι δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι η εξέλιξη αυτών των δανείων η DBRS εκτιμά ότι πιθανότατα ένα μέρος τους δεν θα ανακτήσει τον χαρακτηρισμό «εξυπηρετούμενα». Ωστόσο όπως αναφέρει η επέκταση του σχεδίου «Ηρακλή» και η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα θα στηρίξει την προσπάθεια των τραπεζών να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους.

Διαβάστε ακόμα:

AXIA: Ανάκαμψη το β’ εξάμηνο του 2021 – Yπεραπόδοση το 2022 για την ελληνική οικονομία

Επίδομα 3.000 ευρώ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο σφυρί το υπερπολυτελές ράντσο του Τομ Κρουζ στο Κολοράντο – Πωλείται για $39,5 εκατ. (pics)