Τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις επί των οποίων βασίζεται το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024 υιοθετεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Διατυπώνοντας τη γνώμη του για τον προϋπολογισμό το Συμβούλιο αναφέρει:

Το μακροοικονομικό σενάριο του ΚΠ 2024 συνεπές με εκείνο του Προγράμματος Σταθερότητας 2023 και του Προσχεδίου ΚΠ αναδεικνύει για το 2024 την διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό (2,9%) σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο της ευρωπαϊκής ένωσης . Κύριος μοχλός η αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, στην οποία θα συνεισφέρουν σημαντικά τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και ο τουρισμός. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αναμένεται να συνεχίσουν να βελτιώνονται με αποκλιμάκωση της ανεργίας και ταυτόχρονη αύξηση των αμοιβών της εξαρτημένης εργασίας.

Η σημαντική ενίσχυση του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2024 (2,1%) σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αναδεικνύει την κατεύθυνση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Συμβάλει δε μαζί με τις ευνοϊκές επιδράσεις της διαφοράς επιτοκίων δανεισμού και ρυθμού μεγέθυνσης στην ταχεία αποκλιμάκωση του πολύ υψηλού επιπέδου δημοσίου χρέους σαν ποσοστό του ΑΕΠ περίπου κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναμενόμενη μείωση του πληθωρισμού αναδεικνύει την πραγματική αξία της πτωτικής αυτής πορείας.

Στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία συντάσσονται μεταξύ άλλων: οι αναβαθμίσεις του αξιόχρεου των ελληνικών ομολόγων από τους επενδυτικούς οίκους αξιολόγησης, η αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βελτίωση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ, η οποία ρητά αναγνωρίζει τις ανάγκες διασφάλισης δημοσιονομικής βιωσιμότητας με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της οικονομικής μεγέθυνσης.

Από την άλλη πλευρά το ΕΔΣ αναγνωρίζει κινδύνους σχετικά με την γεωπολιτική αβεβαιότητα που προκαλούν οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, την διατήρηση περιοριστικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, την πιθανή εμβάθυνση της ύφεσης σε οικονομίες της ευρωζώνης.

Σχετικά με τη διαπίστωση εκ μέρους του ΕΔΣ της συμμόρφωσης του ΚΠ 2024 με τους δημοσιονομικούς κανόνες σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η τήρηση της τιμής αναφοράς του 3% του ΑΕΠ για το έλλειμμα, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί για το 2024 σε 1,1% του ΑΕΠ, καθώς και η εύλογη και συνεχής μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, η ονομαστική αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών (Nationally Financed Net Primary Expenditures) που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους εκτιμάται για το 2024 στο 0,4%, έναντι του ανώτατου ορίου 2,6% είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Μάιος 2023).

Μπορείτε να βρείτε την Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024 εδώ.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός: Xρονιά αυξήσεων μισθών, επενδύσεων και εξαγωγών το 2024 (πίνακας)

Ασφαλιστικό συμβόλαιο: Πώς σας καλύπτει σε περίπτωση ζημιάς στην επιχείρησή σας

Enel: Προς νέα στρατηγική που «ποντάρει» στα πιο κερδοφόρα πράσινα έργα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ