Κάλυψη και προστασία από πλειστηριασμούς, με ρυθμίσεις για νέες κατηγορίες οφειλετών, θέτει άμεσα σε ισχύ η κυβέρνηση, με νέες διατάξεις που εισάγει στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Μεταξύ άλλων, ασκείται πίεση στις τράπεζες να μην απορρίπτουν αδικαιολόγητα τις ρυθμίσεις που προσφέρει η πλατφόρμα του εξωδικαστικού στους δανειολήπτες.

Επιπλέον, ρύθμιση και προστασίας μέσω του εξωδικαστικού θα μπορούν να ζητούν και οφειλέτες που έχουν μόνον μια οφειλή (π.χ. ένα στεγαστικό).

Ρυθμίσεις με τον αλγόριθμο του Εξωδικαστικού θα παίρνουν πλέον και όσοι χρωστάνε μόνο στο δημόσιο, ενώ και μειώνεται το επιτόκιο ρύθμισης στο 3% και καταργείται το πέναλτι προεξόφλησης για τα χρέη αυτά.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας:

·  Υποχρεώνονται σε αιτιολόγηση μη συναίνεσης στην πρόταση ρύθμισης που παράγει ο αλγόριθμος, τόσο οι χρηματοδοτικοί φορίς όσο και ο οφειλέτης.

Απαιτείται δημόσια ανάρτηση της αιτιολόγησης στην πλατφόρμα.

Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων, ενώ, η τυχόν άρνηση των χρηματοδοτικών φορέων σε πρόταση ρύθμισης θα τεκμηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες συνθήκες που αφορούν στον εκάστοτε οφειλέτη.

· Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου να εντάσσονται οφειλέτες και με μία και μοναδική οφειλή προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως είναι τα νοικοκυριά με ένα στεγαστικό δάνειο, το οποίο επιθυμούν να ρυθμίσουν, διασώζοντας την περιουσία τους.

· Εντάσσονται και νέες κατηγορίες οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν, όπως είναι οι οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.

Με τον τρόπο αυτό, κάποιος που επιβαρύνεται – για παράδειγμα – με μια οφειλή προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει βεβαιωθεί στην φορολογική διοίκηση, θα μπορεί να την ρυθμίσει μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

· Καταργείται η ποινή προεξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο, και μειώνεται το επιτόκιο ρύθμισης αυτών.

Επιπλέον, ειδικά ως προς την κατάργηση της ποινής προεξόφλησης, θα αφαιρούνται, στο ακέραιο, οι τόκοι που αντιστοιχούν στις υπολειπόμενες δόσεις, ενώ παράλληλα θα επωφελείται ο πολίτης από όλα τα ευεργετήματα της ρύθμισης, όπως είναι η διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων, ή ακόμη και της βασικής οφειλής.

Το επιτόκιο ρύθμισης διαμορφώνεται στο 3%, σταθερό, από Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες που είναι σήμερα.

Οι βελτιώσεις αυτές καταλαμβάνουν για το μέλλον και τις ήδη επιτευχθείσες ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Διαβάστε ακόμη

Βίκυ Πράις (CEBR): Αμφίβολη μία πραγματική πολιτική αλλαγή στην Τουρκία

Δήμος Αθηναίων: Τι απαντά για τις αυθαίρετες κατασκευές στο Athens BC της Coco-Mat

Κατάρρευση του συστήματος πληροφορικής της Lufthansa προκαλεί χάος στα γερμανικά αεροδρόμια