εξωδικαστικός μηχανισμός

Εύσημα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό από την Κομισιόν, η οποία διαπιστώνει μία σταθερή ροή στην υποβολή των αιτήσεων – «Κίτρινα» κάρτα στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης

Οι σύμβουλοι του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να απευθύνονται στο νέο τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης για ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, επεξεργασίας και ρύθμισης οφειλών