Οικονομία

Νέες τιμές για τα αυτοκίνητα από σήμερα – Τι αλλάζει στα τέλη ταξινόμησης

  • Κωστής Πλάντζος


Θέλουν άλλα 30 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις ΙΧ

Του Κωστή Πλάντζου

Με στόχο να εισπράξει το Δημόσιο 30% μεγαλύτερα έσοδα από τα τέλη ταξινόμησης από όσα πέρυσι (για την ακρίβεια 142 εκατ. ευρώ αντί 112 εκατ. που εισέπραξε το 2015) τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή το νέο σύστημα φορολόγησης των ΙΧ αυτοκινήτων που προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 4389/2016.

Ήδη το υπουργείο Οικονομικών έδωσε εντολή σε όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες, να υπολογίζουν τα τέλη κυκλοφορίας όχι με βάση τον κυβισμό των ΙΧ αυτοκινήτων και των λοιπών οχημάτων, αλλά με τα εξής δύο νέα κριτήρια:

α) την αξία λιανικής του κάθε μοντέλου που θα δηλώνει ο κάθε εισαγωγέας στην Υπηρεσία Αξιών του Τελωνείου και

β) το ύψος των τιμών των εκπεμπόμενων ρύπων.

Τα νέα τέλη ταξινόμησης θα υπολογίζονται με βάση τους ακόλουθους συντελεστές:

· 4% επί της λιανικής τιμής εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ
· 8% επί της λιανικής τιμής εφόσον αυτή κυμαίνεται από 14.001 έως και 17.000 ευρώ
· 16% επί της λιανικής τιμής για Ι.Χ με τιμή προ φόρων από 17.001 έως και 20.000 ευρώ
· 24% επί της λιανικής τιμής για Ι.Χ με τιμή από 20.001 έως και 25.000 ευρώ
· 32% επί της λιανικής τιμής για Ι.Χ με τιμή από 25.000 ευρώ και πάνω

Τα τέλη ταξινόμησης που θα προκύπτουν με βάση τους παραπάνω συντελεστές θα προσαυξάνονται ή θα μειώνονται ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων.

Ειδικότερα, για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 100 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο θα προβλέπεται έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης κατά 5%, ενώ για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 101 έως και 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο δεν προβλέπεται καμία μεταβολή.

Στη συνέχεια προβλέπεται προσαύξηση των τελών ταξινόμησης σε ποσοστό:

· 10% για εκπομπές ρύπων από 121 έως και 140 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο

· 20% για εκπομπές ρύπων από 141 έως και 160 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο

· 30% για εκπομπές ρύπων από 161 έως και 180 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο

· 40% για εκπομπές ρύπων από 181 έως και 200 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και

· 60% για εκπομπές ρύπων από 201 έως και 250 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης θα μειώνεται ποσοστιαία, με τη χρήση συντελεστή 0,10 αντί 0,30 που ισχύει για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο.

Οι αλλαγές αυτές εκτιμάται ότι θα επιφέρουν μείωση των τελών μόνον στα ΙΧ αυτοκίνητα που συνδυάζουν χαμηλό κυβισμό, χαμηλή αξία κτήσης και πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων. Ουσιαστικά θα έχουν την έκπτωση που θα είχαν αν δεν είχε καταργηθεί το κίνητρο απόσυρσης.

Ταυτόχρονα επιβάλλεται τέλος ταξινόμησης και στα υβριδικά αυτοκίνητα, με συντελεστές μειωμένους κατά 50% σε σύγκριση με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα καταργείται ο ειδικός φόρος πολυτελείας για ΙΧ άνω των 2000 κυβικών.