Οικονομία

Πόσο και από πότε αυξάνονται οι εισφορές – Αναλυτικά παραδείγματα

  • newsroom


Δραματική επιβάρυνση έως και 200% θα υποστούν από 1/1/2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που δηλώνουν υψηλό εισόδημα - Θα κληθούν να πληρώσουν σωρευτικά χωρίς τις εκπτώσεις το 37,95% του εισοδήματός τους για σύνταξη, επικούρηση, υγεία και εφάπαξ

της Μαίρης Λαμπαδίτη

Δραματική επιβάρυνση έως και 200% θα υποστούν από 1/1/2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες που δηλώνουν υψηλό εισόδημα οι οποίοι σωρευτικά θα κληθούν να πληρώσουν χωρίς τις εκπτώσεις το 37,95% του εισοδήματός τους για σύνταξη, επικούρηση, υγεία και εφάπαξ.

Για παράδειγμα, επαγγελματίας με εισόδημα 30.000 ευρώ θα πληρώσει ετησίως 8.085 από 4464 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Αν μάλιστα υπολογιστούν αθροιστικά φόροι και εισφορές, η επιβάρυνση ανέρχεται στο 55% του καθαρού εισοδήματος.

Προβλέπεται μεταβατική περίοδος εκπτώσεων (2017-2020) για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς. Εκπτώσεις θα ισχύσουν και για τους νέους επαγγελματίες – κάτω της 5ετίας – εφόσον έχουν πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ η είναι μέλη επιμελητηρίων. Με την επέκταση των εκπτώσεων ωφελούνται νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, γεωτέχνες και άλλες ειδικότητες καθώς και λογιστές από ΙΕΚ και ΤΕΙ που δεν έχουν υποχρέωση να εγγραφούν σε επιμελητήρια.

Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης θα ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα 2 έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα 3 και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση . Το ποσό που υπολείπεται του 20% αποτελεί «ασφαλιστική οφειλή» και πρέπει να εξοφληθεί έως το έτος συνταξιοδότησης. Η εξόφληση θα γίνεται κατά 1/5 κατ έτος όταν το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ.

-Αυξημένες εισφορές θα καταβάλουν από την 1η Ιουνίου οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι που ασφαλίζονται για επικουρική ασφάλιση, καθώς η συνολική εισφορά θα είναι 7% αντί 6% (+0,5% για εργοδότες και +0,5% για εργαζόμενους). Αυξημένη κατά μισή μονάδα (0,25% και 0,25%, αντίστοιχα) θα είναι η εισφορά τους από 1/6/2019 μέχρι 31/5/2022.

– Από 1/1/2017 το 20% θα ισχύσει και για δημόσιους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα να μειωθεί η καθαρή τους αμοιβή.

-Αυξημένες κατά 42,8% εισφορές θα κληθούν να καταβάλουν, αναδρομικά από την 1/1/2016, οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ για σύνταξη (θα πληρώνουν το 10% αντί του 7% των ασφαλίστρων). Αυξημένη θα είναι και η εισφορά για ασθένεια (3,61% που σταδιακά θα αυξηθεί έως το 2022 σε 6,95%).
Ενδεικτικά παραδείγματα της συνολικής επιβάρυνσης που θα υποστούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες παραθέτει το Οικονομικό Επιμελητήριο

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΕΡΔΟΣ
12.000,00 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (26,95%) 3.234,00 €
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.928,52 €
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ (100%) 1.928,52 €
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 650,00 €
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 4.258,96 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΧΙΚΟΥ 35,49%

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΕΡΔΟΣ 24.000,00 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (26,95%) 6.468,00 €
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3.857,04 €
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ (100%) 3.857,04 €
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 650,00 €
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (5%) 121,68 €
ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 9.046,24 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΧΙΚΟΥ 37,69%

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΕΡΔΟΣ 36.000,00 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (26,95%) 9.702,00 €
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 6.226,13 €
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ (100%) 6.226,13 €
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 650,00 €
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 490,83 €
ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 12.704,91 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΧΙΚΟΥ 35,29%

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΕΡΔΟΣ 50.000,00 €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (26,95%) 13.475,00 €
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 9.713,59 €
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ (100%) 9.713,59 €
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 650,00 €
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1.099,99 €
ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 15.347,83 €