Τουρισμός

Κομισιόν: Ξεκινά έρευνα για τις πρακτικές των αεροπορικών ως προς τις ακυρώσεις λόγω Covid-19

  • newsroom


Προθεσμία τριών εβδομάδων στις αεροπορικές για να απαντήσουν για τις ενέργειές τους, αν δυσκολεύονται να αποζημιώσουν εγκαίρως τους καταναλωτές

Συντονισμένη έρευνα για τις τρέχουσες πρακτικές των αεροπορικών εταιρειών όσον αφορά τις ακυρώσεις, ξεκίνησαν από κοινού το  δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από εξωτερική προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC), καθώς και μια προειδοποίηση που εξέδωσε για πρώτη φορά η Επιτροπή στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τη συνεργασία στην προστασία των καταναλωτών. Ο διάλογος μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και του δικτύου θα συντονίζεται από τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών διαφόρων κρατών μελών -στις περισσότερες περιπτώσεις από τη σουηδική υπηρεσία καταναλωτών.

Στόχος είναι η συλλογή πρόσθετων πληροφοριών από τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ σχετικά με το πώς ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους ως επιβατών και το πώς χειρίζονται τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων. Σε περιπτώσεις που οι αεροπορικές εταιρείες δυσκολεύονται να αποζημιώσουν εγκαίρως όλους τους καταναλωτές, καλούνται να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουν για να αντιμετωπίσουν άμεσα αυτές τις δυσκολίες.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προθεσμία τριών εβδομάδων για να απαντήσουν. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή και οι αρχές του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις αεροπορικές εταιρείες. Η έναρξη της έρευνας εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτροπής να διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των επιβατών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε σχετικά: «Αναμένουμε από τις αεροπορικές εταιρείες να ενημερώνουν δεόντως τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους όταν πρέπει να ακυρωθεί μια πτήση και να φροντίζουν όλοι οι επιβάτες να λαμβάνουν επιστροφή χρημάτων εφόσον το επιθυμούν». Η κ. Αντίνα Βαλεάν, Επίτροπος Μεταφορών, πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ομαλή λειτουργία του ταξιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα δρομολογούνται και άλλα μέτρα, όπως η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τα δικαιώματα των επιβατών, όπως ορίζεται στη στρατηγική για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα».

Σημειώνεται εδώ ότι από την αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού, ευρωπαϊκοί φορείς ταξιδίων, όπως η ECTAA (εκπροσωπεί περίπου 70.000 ταξιδιωτικούς πράκτορες και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών στην Ευρώπη) και η eu travel tech (αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των εταιρειών τεχνολογίας ταξιδιών), έχουν καλέσει επανειλημμένα τις αεροπορικές εταιρείες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την επιστροφή χρημάτων, προκειμένου να επιτρέψουν στις ταξιδιωτικές εταιρείες να τα επιστρέψουν με τη σειρά τους στους πελάτες τους.

«Αυτό πρέπει να ισχύσει τόσο για τα προϊόντα B2B, όσο και για τα B2C. Ακόμη και έναν χρόνο μετά την έναρξη αυτής της γιγαντιαίας κρίσης, πολλές αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να μην επιστρέφουν χρήματα για εισιτήρια ή να καθυστερούν μαζικά τις επιστροφές», αναφέρουν οι δύο φορείς.

«Όλες οι ταξιδιωτικές εταιρείες αντιμετώπισαν αιτήματα επιστροφών για τεράστια χρηματικά ποσά, για ταξίδια που έπρεπε να ακυρωθούν ως αποτέλεσμα των lockdown, του κλεισίματος των συνόρων και των ταξιδιωτικών περιορισμών. Ολόκληρη η ταξιδιωτική βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, καθώς το επίπεδο των πωλήσεων παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν επιστρέψει χρήματα σε ταξιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους μπόρεσαν να τα επιστρέψουν στους πελάτες τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι αεροπορικές εταιρείες εξασφάλισαν την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων στους πελάτες. Ωστόσο, πολλές αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να καθυστερούν ή να αγνοούν τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων, θέτοντας τους διαπιστευμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες της IATA υπό οικονομική πίεση, καθώς οι πελάτες εξακολουθούν να διεκδικούν τα χρήματά τους».

Ο Emmanuel Mounier, Γενικός Γραμματέας της eu travel tech, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο ταξιδιωτικός τομέας είναι δομημένος σε ένα συνολικό ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι, όταν ένα μέρος αποτυγχάνει, επηρεάζει έντονα τα υπόλοιπα».

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ECTAA, Pawel Niewiadomski: «Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να αρνούνται επιστροφές χρημάτων σε ταξιδιωτικές εταιρείες και κατά συνέπεια στους πελάτες τους. Το να σπρώχνεται η έλλειψη ρευστού χαμηλότερα στην ταξιδιωτική αλυσίδα και τελικά στους πελάτες, είναι επικίνδυνο τόσο από την άποψη του ανταγωνισμού, όσο και από την πλευρά της προστασίας του καταναλωτή. Πρέπει να σταματήσει».

Οι δύο φορείς επισημαίνουν ότι επίσημες ανακοινώσεις από ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, που δηλώνουν ότι έχουν γίνει πλέον επιστροφές χρημάτων, αφήνουν μια λανθασμένη εντύπωση. «Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, καθώς πολλές αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν απόθεμα καθυστερούμενων αιτημάτων για επιστροφές. Η μη συμμόρφωση των αεροπορικών εταιρειών προς τις υποχρεώσεις τους για επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ (Κανονισμός 261/2004) και την Απόφαση (Resolution) 824r της IATA, έχει τεθεί πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα εφαρμογής: Η Απόφαση 824r της IATA δεν εφαρμόζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Αεροπορικών Εταιρειών, ενώ η εφαρμογή του Κανονισμού 261/2004 σε εθνικό επίπεδο εναπόκειται στους Εθνικούς Φορείς Επιβολής (NEB), όμως αρκετοί από αυτούς φαίνονται απρόθυμοι να δράσουν.

»Από την αρχή της κρίσης η ECTAA και η eu travel tech ζήτησαν αποτελεσματική υποστήριξη, προς όφελος ολόκληρης της ταξιδιωτικής αλυσίδας. Ζητήθηκε από τις Αρχές Ανταγωνισμού να εξαρτήσουν την κρατική ενίσχυση προς τις αεροπορικές εταιρείες από την πρόοδο των επιστροφών. Ωστόσο, παρά τα δισεκατομμύρια ευρώ που εισέπραξαν από τους φορολογούμενους, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να αρνούνται ή να καθυστερούν μαζικά τις επιστροφές χρημάτων προς τις ταξιδιωτικές εταιρείες και τους πελάτες τους».

Οι ταξιδιωτικές εταιρείες αντιμετώπισαν κατηγορίες για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που αφορούν την επιστροφή χρημάτων. Ταυτόχρονα, τους είναι αδύνατο να εισπράξουν εκκρεμείς επιστροφές, τις οποίες έχουν επεξεργαστεί πολλές αεροπορικές εταιρείες. Αυτό δεν βλάπτει μόνο τους πελάτες τους, αλλά απειλεί να βλάψει σε πολύ σημαντικό βαθμό και τη φήμη αυτών των επιχειρήσεων και να επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η οποία θα είναι κρίσιμη για την επανεκκίνηση των ταξιδιών.

Διαβάστε ακόμη

Οικογένεια Σαρακάκη: Με «μπουνάτσες» στη θάλασσα και «μποφόρια» στη στεριά

Lamda: Πάνω από 15 προσφορές για τους δύο Πύργους στο Ελληνικό

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δεν πληρώνουν φόρο ακινήτων – Αυξάνονται όσοι δικαιούνται απαλλαγή

 

Απόρρητο Απόρρητο