Δύο αγνώστους «Χ» – το εύρος της κάλυψης και τη συμμετοχή ή μη της Thrivest – περιλαμβάνει η εξίσωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, η διαδικασία της οποίας άνοιξε και επισήμως χθες, Πέμπτη, με την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου.

Πιο αναλυτικά, βάσει αυτού, η τράπεζα στοχεύει στην άντληση έως 473,3 εκατ. ευρώ, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει εγγύηση πλήρους κάλυψης. Τουναντίον, όπως αναφέρεται στο δελτίο, αυτή θα γίνει με δυνατότητα μερικής κάλυψης, γεγονός που σημαίνει πως το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού που θα έχει συγκεντρωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, το μερίδιο που αντιστοιχεί στον καθένα από τους υφιστάμενους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη και τα ποσοστά που κατέχουν στην τράπεζα, διαμορφώνεται ως εξής:

  • 329 εκατ. ευρώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (ποσοστό 69,51%).
  • 95 εκατ. ευρώ το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) που μετά και τη μεταβίβαση του ποσοστού, το οποίο κατείχε η Ellington πλέον ελέγχει το 20,11% της Attica Bank.
  • 40 εκατ. ευρώ ο e-EΦΚΑ (ποσοστό 8,40%) και
  • πέριξ των εννέα εκατ. ευρώ οι λοιποί μέτοχοι (ποσοστό 1,99%).

Σε περίπτωση δε, που κανείς από τους ιδιώτες μετόχους δεν συμμετάσχει τελικά στην ΑΜΚ, τότε, όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο, τα ποσοστά των μετόχων θα διαμορφωθούν ως εξής: 70,6% το ΤΧΣ, 20,43 το ΤΜΕΔΕ και 8,53% ο e-EΦΚΑ.

Την ίδια στιγμή, άγνωστο παραμένει εάν και εφόσον η Thrivest θα συμμετάσχει εντέλει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με την τράπεζα να κάνει λόγο για «πιθανή συμμετοχή», χωρίς να προχωρά σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, αυτό θα ήταν λογικό εάν συνεχίζονταν οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως, ωστόσο, έγραψε το newmoney, οι επενδυτές αποφάσισαν να διακόψουν τη διαδικασία του due diligence, ζητώντας την κατάρτιση ενός «οδικού χάρτη» που θα τους επέτρεπε να αποφύγουν τις… εκπλήξεις. Σε κάθε περίπτωση, το αμέσως επόμενο διάστημα μένει να φανεί εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα γίνει η είσοδος στην Attica Bank, αλλάζοντας έτσι και τις μετοχικές ισορροπίες.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα εκδοθούν έως 35.062.731 νέες, κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και τη διάθεση αυτών, με τιμή 13,50 ευρώ ανά νέα μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της τράπεζας.

Το νέο business plan

Την επιστροφή στην κερδοφορία έχει θέσει ως στόχο η διοίκηση της Attica Bank, γεγονός που θα επιτευχθεί μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, όπως αυτές περιγράφονται στο νέο business plan. Οι βασικοί άξονες είναι οι εξής:

  • Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους – από 39,2 εκατ. ευρώ το 2022 σε 82,8 εκατ. ευρώ έως το 2025 – με αύξηση της εταιρικής πελατειακής βάσης, δηλαδή, ΜμΕ, επαγγελματικές ομάδες και ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και (2) εστίαση στη λιανική.
  • Αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες – από περίπου 5,5 εκατ. ευρώ το 2022 σε 21,1 εκατ. ευρώ το 2025. Η τράπεζα δε, έχει εκτιμήσει για το 2024 ένα εφάπαξ έσοδο από την πώληση των POS.
  • Μείωση των λειτουργικών εξόδων σε περίπου 53 εκατ. ευρώ έως το 2025, ως απόρροια της μείωσης του προσωπικού, την αναδιάταξη του δικτύου λιανικής, τη βελτιστοποίηση των κεντρικών της λειτουργιών και των αμοιβών σε τρίτους. Ο επίμαχος μετασχηματισμός έχει ένα κόστος αναδιάρθρωσης, ύψους 50 εκατ. ευρώ.
  • Διάθεση των θέσεων στις τιτλοποιήσεις Astir 1 και Metexelixis.
  • Μείωση του κόστους για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου από 309 εκατ. ευρώ το 2022 σε 12 εκατ. ευρώ έως το 2025.
  • Μείωση του δείκτη NPE σε 35% έως το τέλος του 2025. Προς αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, η διοίκηση της τράπεζας έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για τη δρομολόγηση συναλλαγών, ύψους ενός δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αποεπένδυσης από τους τίτλους των τιτλοποιήσεων Astir 1 και Metexelixis. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Αttica Bank επιβεβαίωσε ότι από την ταξινόμηση των χαρτοφυλακίων προς πώληση και τη λήψη των πρόσθετων προβλέψεων (σ.σ. εφόσον ολοκληρωθεί η ΑΜΚ) θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα χρήσης 2022 με ζημιές 330 εκατ. ευρώ. «Το ακριβές ποσό της επιβάρυνσης, πάντως, θα αποκρυσταλλωθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού», τονίζεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός: Συρρίκνωση ελλείμματος το 2022 και νέα εκτίναξη του ΑΕΠ το 2023

Οι «γαλάζιες καρδερίνες», ο Βαρουφάκης φουσκώνει, ο Πολάκης κόβει – Πώς η ΔΕΗ μπερδεύεται με τον ΟΤΕ, ο Κόπυ και τα καλώδια

Aegean: Τι έρχεται το 2023 μετά την πλήρη ανάκαμψη του 2022