Τράπεζες

Deutsche Bank: Πιο ψηλά έσοδα και κερδοφορία για την Τράπεζα Πειραιώς

  • Νίκος Μελαχροινός


Οι νέες εκτιμήσεις του γερμανικού οίκου δεν αλλάζουν την τιμή-στόχο και τη σύσταση για την ελληνική τράπεζα παρά τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και των εποπτικών κεφαλαίων

Η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank διατηρεί χωρίς αλλαγές τόσο την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στα 1,55 ευρώ ανά μετοχή, όσο και τη σύσταση για τον τίτλο με (διακράτηση – hold). H αναπροσαρμογή των εκτιμήσεών της για την Τράπεζα Πειραιώς, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, τόσο αναφορικά με τα έσοδα και τα κέρδη προ φόρων είναι σημαντικές.

Η Deutsche Bank αυξάνει τις προβλέψεις για τα κέρδη προ φόρων για τα έτη 2022-2024 κατά 37%, 17%  και 19%, αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της ταχύτερης από την αναμενόμενη μείωσης των προβλέψεων και του κόστους. Συνολικά, οι εκτιμήσεις για τα καθαρά κέρδη παραμένουν σταθερές για το 2023-2024, με το 2022 να επηρεάζεται σημαντικά από το έκτακτο κέρδος από τις εμπορικές συναλλαγές που καταγράφηκαν στο πρώτο τρίμηνο.

Ο δείκτης αποδοτικότητας της τράπεζας ενσώματων κεφαλαίων (RoTE) θα διαμορφωθεί λίγο υψηλότερα από το 6% το 2023 και αντανακλά μια σημαντική βελτίωση, αν και παραμένει χαμηλότερα από τους στόχους της τράπεζας. Η τιμή-στόχος παραμένει αμετάβλητη λόγω της αβεβαιότητας που απορρέει από τα ακόμη χαμηλά επίπεδα κεφαλαίου.

Η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού θα βασιστεί σε μη οργανικές δράσεις και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός το πρώτο τρίμηνο φέτος, στο 12,6%. Η μικρή μείωση των NPEs αντανακλούσε κάποια βελτίωση τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς επιχειρήσεις. Οι καθαρές οργανικές εισροές θα πρέπει να αναμένεται ότι θα παραμείνουν σχεδόν μηδενικές, με τα ανόργανα μέτρα (κυρίως τα χαρτοφυλάκια Sunrise 3 και Solar) να αποτελούν τις κύριες αιτίες για την επίτευξη του στόχου για τον δείκτη NPE 9% το 2022, ο οποίος είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις της Deutsche Bank.

Από την άλλη πλευρά, η τράπεζα είναι ελαφρώς λιγότερο αισιόδοξη σε σχέση με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Πειραιώς. Η αύξηση των δανείων θα μπορούσε να επηρεαστεί από τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα επιτόκια και τις συνολικά ασθενέστερες οικονομικές προοπτικές και αναμένει ελαφρώς υψηλότερη εισροή μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και θεωρεί ότι η επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου κόστους προβλέψεων δανείων στις 40 μ.β. είναι μάλλον ανέφικτη, καθώς ο δείκτης των 50 μ.β. στις σημερινές συνθήκες αντικατοπτρίζει το ακόμη καλό περιβάλλον. Βάσει του προφίλ της Πειραιώς, η DB θεωρεί δύσκολο να φτάσουμε κάτω από τις 60 μ.β. περίπου.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση εξελίσσεται αλλά η πρόκληση για το 2022 παραμείνει σταθερή. Ο δείκτης CET1 Fully Loaded βελτιώθηκε κατά 114 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση σε 9,77%, δεδομένης της ισχυρής επίδοσης στα κέρδη και τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση του ενεργητικού που φέρει (RWA).

Συνολικά, η DB παραμένει ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες της Πειραιώς για τη δημιουργία μιας ποσοστιαίας μονάδας κεφαλαίου ετησίως περίπου έως το 2025, υποδηλώνοντας αύξηση του CET1 FL από περίπου 10% το 2022 σε περίπου 13% το 2025.

Από τη θετική πλευρά, ωστόσο, διαπιστώνει ότι το κόστος εξυγίανσης των NPEs θα πρέπει να παραμείνει περισσότερο υπό έλεγχο και ότι η αύξηση των RWAs είναι πιθανό να είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη (σε χαμηλότερη αύξηση των χορηγήσεων), γεγονός που πιθανόν να επιτρέψει την επανάληψη της καταβολής μερίσματος έναντι των κερδών του 2023, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Διαβάστε ακόμα:

Ξεκινούν πλειστηριασμοί για σπίτια, μαγαζιά και οικόπεδα από 22.000 ευρώ (Λίστα)

Burberry: Βελτιωμένα κέρδη αλλά και πλήγμα από τα lockdown στην Κίνα

ΟΠΕΚΑ: Τι ισχύει για τον κοινωνικό και ιαματικό τουρισμό 2022 στη Βόρεια Εύβοια