Τη δραστική περιστολή των δαπανών τους συνεχίζουν οι τράπεζες, έχοντας μέσα σε ένα χρόνο θέσει εκτός συστήματος – με την παροχή γενναιόδωρων μπόνους αποχώρησης – περισσότερους από 3.000 υπαλλήλους, ενώ κατέβασαν «ρολά» σε 150 καταστήματα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών Ομίλων, στα τέλη του περασμένου Μαρτίου απασχολούσαν συνολικά 28.769 άτομα, όταν τον ίδιο μήνα του 2021 ο αριθμός του προσωπικού τους «άγγιζε» τους 31.855. Αντίστοιχο «μαχαίρι» μπήκε και στα καταστήματα, με το φυσικό δίκτυο να έχει συρρικνωθεί από 1.473 πέρυσι σε 1.323 φέτος.

Πιο αναλυτικά, οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα μειώθηκαν κατά 400 άτομα σε ετήσια βάση – από 7.800 στις αρχές του 2021 σε 7.400 τον περασμένο Μάρτιο – ενώ την ίδια περίοδο έκλεισαν 29 καταστήματα (από 366 στις αρχές του 2021 σε 337 στα τέλη Μαρτίου του 2022). Οι λειτουργικές δαπάνες της τράπεζας παρέμειναν αμετάβλητες σε ετήσια βάση, σε 179 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2022, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη μείωση των δαπανών προσωπικού (-2% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα του προγράμματος εθελουσίας εξόδου του 2021.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΤΕ, η περιστολή των δαπανών προσωπικού απορρόφησε τα αυξημένα γενικά και διοικητικά έξοδα (+2% σε ετήσια βάση), λόγω των εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και την αύξηση των αποσβέσεων (+2% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα των στρατηγικών επενδύσεων της τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σταδιακή αντικατάσταση του βασικού λειτουργικού συστήματος πληροφορικής (Core Banking System).

Όσον αφορά στο μέλλον, στίγμα των προθέσεών του είχε δώσει ο CEO, κ. Παύλος Μυλωνάς, όταν σε επιστολή του προς τους εργαζόμενους έκανε λόγο για «στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης προσωπικού που απευθύνονται σε συγκεκριμένους χώρους ή και ρόλους».

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών μείωσε τη βάση κόστους η Alpha Bank, η οποία στα τέλη του Μαρτίου του 2022 απασχολούσε περίπου 5.861 εργαζομένους από 7.510 άτομα τον Μάρτιο του 2021 (μείωση κατά 1.649 άτομα). Όσον αφορά στο δίκτυο, αυτό στην Ελλάδα μειώθηκε σε 299 (29 καταστήματα λιγότερα σε σχέση με πριν από ένα χρόνο). Σε ετήσια βάση, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 4,9% ή κατά 12,7 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών προσωπικού, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2021, καθώς και της μείωσης των αποσβέσεων κυρίως άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η ετήσια επίδοση στα συνολικά λειτουργικά έξοδα (-42%) επηρεάστηκε θετικά από τη σημαντική μείωση στα «εξαιρούμενα κονδύλια» κατά το τρέχον τρίμηνο έναντι 153 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021, καθώς περιελάμβαναν πρόβλεψη, ύψους 97,2 εκατ. ευρώ, σχετιζόμενη με το πρόγραμμα VSS, από το οποίο έχει αξιοποιηθεί λιγότερο από το 70% (αποχώρησαν περισσότεροι από 550 εργαζόμενοι), με το υπολειπόμενο ποσό να παραμένει διαθέσιμο για την αποχώρηση επιπλέον εργαζομένων. Η εφαρμογή, πάντως, της νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης που υπογράφηκε στις 31 Μαρτίου 2022, αναμένεται να οδηγήσει σε οπισθοβαρή αύξηση του κόστους μισθοδοσίας 5,3 εκατ. ευρώ, σε πλήρη εφαρμογή το 2025, αντιπροσωπεύοντας σωρευτική αύξηση 2,2%.

Η Eurobank από την πλευρά της, εμφάνισε αύξηση κατά 3% – στα 222 εκατ. ευρώ – των λειτουργικών της δαπανών, η οποία, ωστόσο, σχετίζεται με τις εργασίες στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα αυτές υποχώρησαν κατά 0,3%. Ο δείκτης κόστους – εσόδων μειώθηκε σε 31,6% λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών εσόδων. Ειδικότερα, το προσωπικό της τράπεζας μειώθηκε από 6.679 άτομα το α’ τρίμηνο του 2021 σε 6.628 το α’ τρίμηνο του 2022, ενώ το δίκτυο συρρικνώθηκε κατά 24 καταστήματα (από 299 σε 275 αντίστοιχα).

Τέλος, στις 31 Μαρτίου 2022 το προσωπικό του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ανερχόταν σε 9.252 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.880 απασχολούνταν στην Ελλάδα,
μειωμένοι κατά 986 ετησίως, ενώ τα καταστήματα μειώθηκαν από 480 σε 412 αντίστοιχα. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 199 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% ετησίως και -11% τριμηνιαίως.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 6% ετησίως, στα 91 εκατ. ευρώ, καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Επισημαίνεται πως με βάση το business plan της τράπεζας, το προσωπικό στην Ελλάδα πρόκειται να μειωθεί στους 6.000 έως τα τέλη του 2025, γεγονός που σημαίνει πως προσεχώς θα ακολουθήσουν και νέα προγράμματα εθελουσίας και ο αριθμός των καταστημάτων να προσεγγίσει τον μέσο όρο των υπολοίπων τραπεζών, ήτοι τα 300.

Διαβάστε ακόμα:

Το ντιλ του 1 δισ. και τα 5 επιχειρηματικά ραντεβού των Αράβων στην Αθήνα

Δίχως «φρένα» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Άλμα στο 10,7% τον Μάιο

Ισκαντάρ Σάφα: Πήρε τον Σκαραμαγκά με 1 ευρώ, θέλει και τα ρέστα