Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης που είχε «ξεθωριάσει» καθ’ όλη τη διάρκεια της 10ετούς οικονομικής κρίσης, φαίνεται πως ξαναζωντανεύει για τους Έλληνες, με σχεδόν εννέα στα 10 εγγυημένα δάνεια που χορηγούνται από τις τράπεζες να αφορούν στην απόκτηση ιδιόκτητου ακινήτου.

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που έδωσε χθες, Πέμπτη, στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), οι περισσότερες εκταμιεύσεις (97%) προορίζονται για αγορά οικιστικών ακινήτων για ιδιοκατοίκηση, ενώ μόλις το 3% αφορά σε δάνεια για αγορά οικιστικών ακινήτων προς εκμίσθωση. Παράλληλα:

  • Το 2021 η μέση εκταμίευση δανείου ανήλθε σε 73.200 ευρώ
  • Σχεδόν το σύνολο των νέων εκταμιεύσεων αφορά σε δάνεια πλήρως χρεολυτικά.
  • Οι εκταμιεύσεις δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των 10 ετών αντιπροσωπεύει το 51% του συνόλου των νέων δανείων, ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου μικρότερη ή ίση του ενός έτους αντιπροσωπεύει το 32%.
  • Η μέση διάρκεια δανείου κατά την έκδοση είναι 23,4 έτη. Το 43% των νέων δανειακών συμβάσεων έχουν διάρκεια έως 20 έτη, το 19% από 20 έως 25 έτη, ενώ το υπόλοιπο 38% από 25 έως 35 έτη.

«Οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση οικιστικά ακίνητα (σ.σ. στεγαστικά, επισκευαστικά και καταναλωτικά δάνεια, αλλά και δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις), ανήλθαν το δ’ τρίμηνο του 2021 σε 256,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (213,4 εκατ. ευρώ) και υπεγράφησαν 3.444 νέες δανειακές συμβάσεις έναντι 2.803 το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Αντίστοιχα, για το έτος 2021 οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 781,7 εκατ. ευρώ και υπεγράφησαν 10.685 νέες δανειακές συμβάσεις», τονίζεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Το μερίδιο αγοράς των τεσσάρων σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά στις εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση οικιστικών ακινήτων ανήλθε σε 95,3%, ενώ τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και οι συνεταιριστικές τράπεζες είχαν μερίδιο αγοράς 3,6% και 0,7% αντίστοιχα. Τέλος, το μερίδιο αγοράς των υποκαταστημάτων ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθε σε 0,4%».

Στο 64,5% ο δείκτης Loan to Value

Στο 64,5% διαμορφώθηκε το δ’ τρίμηνο του 2021 ο σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη δανείου προς αξία κατά την έκδοση (LTV-O), γεγονός που αντικατοπτρίζει την προσπάθεια των τραπεζών να καταστήσουν τα συγκεκριμένα δάνεια πιο ελκυστικά για τους δανειολήπτες. Κι αυτό γιατί, το LTV καθορίζει το ποσοστό της εμπορικής αξίας του ακινήτου, το οποίο χρηματοδοτείται από την τράπεζα, αλλά και το μέρος της αγοράς που πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια.

Ο ίδιος δείκτης για την αγορά οικιστικού ακινήτου προς ιδιοκατοίκηση και προς εκμίσθωση διαμορφώθηκε σε 64,8% και 75,1%, αντίστοιχα. «Η ανάλυση των στοιχείων καταδεικνύει πως το 25% των εκταμιεύσεων έχει δείκτη LTVO με τιμή μικρότερη ή ίση με 50%, ενώ για το 90% των εκταμιεύσεων ο δείκτης LTV-O λαμβάνει τιμές μικρότερες ή ίσες με 80%. Όσον αφορά στα υπόλοιπα των δανείων με εξασφάλιση οικιστικού ακινήτου, ο σταθμισμένος μέσος όρος του τρέχοντος δείκτη δανείου προς αξία (LTV-C) ανήλθε σε 69,7%, εκ των οποίων το 60% έχει δείκτη LTV-C μικρότερο ή ίσο με 80%», εξηγεί η ΤτΕ και συνεχίζει: «Ο σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη δανείου προς εισόδημα κατά την έκδοση (LTI-O) διαμορφώθηκε σε 3,8, υποδεικνύοντας ότι το σύνολο των δανείων που εξασφαλίζονται με οικιστικά ακίνητα είναι σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερο από το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των δανειοληπτών. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως το 41% των εκταμιεύσεων έχει δείκτη LTI-Ο μικρότερο ή ίσο με 3. Επιπλέον, ο σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη χρέους προς εισόδημα κατά την έκδοση (DTI-O) διαμορφώθηκε σε 4,6, με το 35% των εκταμιεύσεων να παρουσιάζει δείκτη DTI-O μικρότερο ή ίσο του 3. Παράλληλα, ο σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη εξυπηρέτησης δανείου προς εισόδημα κατά την έγκριση (LSTI-O) ανήλθε σε 22,6% και ο σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα κατά την έγκριση (DSTI-O) διαμορφώθηκε ελαφρώς υψηλότερα στο 28,4%».

Τρεις κατηγορίες δανειοληπτών

Σε τρεις ομάδες κινδύνου (χαμηλό, μεσαίο και υψηλό) ταξινομεί η ΤτΕ τις εκταμιεύσεις δανείων που εξασφαλίζονται από οικιστικά ακίνητα. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος των εκταμιεύσεων (δηλαδή 75,1%) κατατάσσονται στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου, επομένως σε δανειολήπτες με επαρκές εισόδημα και ικανοποιητική ικανότητα εξυπηρέτησης δανείου. Το 23,1% των εκταμιεύσεων δανείων χαρακτηρίζονται ως μεσαίου κινδύνου, ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων που ταξινομούνται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου αντιστοιχούν σε μόλις 1,8% επί του συνόλου. «Συμπερασματικά, η ανάλυση καταδεικνύει πως τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν επί του παρόντος συνετές πρακτικές δανεισμού όσον αφορά στα δάνεια που εξασφαλίζονται με οικιστικά ακίνητα», καταλήγει.

Διαβάστε ακόμη:

Επενδυτικός πυρετός των Ελλήνων εφοπλιστών μέσα στην άνοιξη

Πότε γίνονται κατασχέσεις χρημάτων ακόμα και από… ακατάσχετους λογαριασμούς

Επιδότηση καυσίμων: Στο τραπέζι η παράτασή της – Πότε θα παρθούν οι αποφάσεις