Οι αναλυτές της JP Morgan επισκέφθηκαν την Αθήνα και συναντήθηκαν με τις τράπεζες, τους φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους εμπειρογνώμονες και το συμπέρασμα της είναι ότι το κλίμα και τα μηνύματα είναι αισιόδοξα: η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις με αναπτυξιακό προσανατολισμό, οι τράπεζες βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μονοψήφιων δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, και, μετά από χρόνιο αγώνα, η εστίαση μετατοπίζεται τώρα στη βιώσιμη ανάπτυξη των τραπεζών και τις αποδόσεις. Οι διοικήσεις φαίνεται να αισθάνονται άνετα με τους στόχους 8%-10% ROTE για το 2022-2023 αλλά η JP Morgan «βλέπει» κάποια αυξημένη επιφυλακτικότητα όσον αφορά το καθαρά έσοδα από τόκους (NII), ενώ άλλοι βασικοί μοχλοί, όπως οι αμοιβές και το κόστος, παρουσιάζουν καλύτερες τάσεις από τις αρχικές προσδοκίες.

Οι αποτιμήσεις υπονοούν ότι σε σημαντικό βαθμό η αισιοδοξία έχει ήδη τιμολογηθεί. Εξ αυτού και η βελτίωση του ROTE μπορεί να είναι ο οδηγός. Με μελλοντικό P/TBV στο 0,48, οι ελληνικές τράπεζες τελούν υπό διαπραγμάτευση με discount 40% από ανταγωνιστές με αντίστοιχο ROTE.

Σε ότι αφορά τις τιμές στόχους:

Στην Alpha Bank η σύσταση είναι overweight με τιμή στόχο 1,5 ευρώ.

Στη Eurobank η σύσταση είναι overweight με τιμή στόχο το 1,2 ευρώ

Στην Εθνική η σύσταση είναι overweight με τιμή στόχο τα 3,3 ευρώ

Στην Τράπεζα Πειραιώς η σύσταση είναι ουδέτερη με τιμή στόχο το 1,9 ευρώ.

Η αμερικανική τράπεζα θεωρεί τις ελληνικές τράπεζες ως μια ελκυστική ιστορία επαναξιολόγησης με γνώμονα το δείκτη αποδοτικότητας ROTE. Με το δείκτη P/TBV του κλάδου να βρίσκεται πλέον κοντά στο 0,5x το 2022e, η γενική αισιοδοξία γύρω από τα μακροοικονομικά και την εξυγίανση των NPEs φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να έχει αποτιμηθεί, και συνεπώς το πρώτο σκέλος της συναλλαγής έχει ολοκληρωθεί. Από εδώ και πέρα, η δυνατότητα βελτίωσης του ROTE σε επίπεδα 8-10% και η αύξηση της εμπιστοσύνης, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επαναξιολόγηση προς το 0,7-0,8x στα επόμενα 2-3 χρόνια.

Οι διεθνείς ευκαιρίες, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και πληρωμές μερισμάτων παρέχουν ανοδική πορεία για επιλεγμένες τράπεζες και η Eurobank παραμένει η κορυφαία επιλογή της JP Morgan.

Οι τράπεζες βρίσκονται στα πρόθυρα της επίτευξης μονοψήφιου δείκτη NPE

Όλες οι συνεχιζόμενες τιτλοποιήσεις NPE παρακολουθούνται σύμφωνα με τις οδηγίες ή και καλύτερα από αυτές και οι κίνδυνοι εκτέλεσης φαίνονται περιορισμένοι από εδώ και πέρα. Η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα πρόκειται να επιτύχουν μονοψήφιους δείκτες NPE μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, και η Alpha και η Πειραιώς θα ακολουθήσουν το 1ο εξάμηνο του 2022. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο καμπής για τον κλάδο, αλλά μετά από την οδυνηρή εμπειρία των τελευταίων 10+ ετών, οι αρχές και οι τράπεζες προσέχουν τον περιορισμό των κινδύνων από τον μελλοντικό σχηματισμό NPE. Τα πρώτα σημάδια είναι ελπιδοφόρα. Από τις συναντήσεις η JP Morgan συμπεραίνει ότι η οργανική συμπεριφορά πληρωμών βελτιώνεται, ενώ οι μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης και του νέου πλαισίου πτώχευσης αναμένεται να μειώσουν το κόστος είσπραξης και το κόστος κινδύνου με την πάροδο του χρόνου. Οι τράπεζες παραμένουν άνετες με τις προσδοκίες για το κανονικό κόστος προβλέψεων της τάξης των 50-80 μ.β.

Οι διοικήσεις διατηρούν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης για ROTE 8-10% σε 2022-23:

Το NII παραμένει σημείο πίεσης, αλλά άλλοι βασικοί μοχλοί, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και το κόστος έχουν καλύτερη τάση από το βασικό σενάριο, παρέχοντας αντιστάθμισμα. Οι προβλέψεις της JP Morgan είναι ελαφρώς πιο συντηρητικές από την καθοδήγηση της διοίκησης, καθώς δεν βλέπουν καμία στήριξη στα ROTE από την αύξηση των κερδών προ προβλέψεων στην επόμενη τριετία ενώ η βελτίωση των αμοιβών/κόστους είναι εντυπωσιακή, αρκετή για να αντισταθμίσει την πίεση που προκύπτει από το NII. Παρόλα αυτά, η τράπεζα εκτιμά δείκτες αποδοτικότητας στο 7-9% το 2022-2023.

Οι αποτιμήσεις υποδηλώνουν ότι ένας καλός βαθμός αισιοδοξίας έχει ήδη τιμολογηθεί, τα σημάδια βελτίωσης της ROTE είναι επομένως το κλειδί για την περαιτέρω επαναξιολόγηση. Το κόστος ιδίων κεφαλαίων έχει μειωθεί για τον κλάδο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 ετών και για επιλεγμένες τράπεζες, στα επίπεδα των ομοειδών τραπεζών της Ευρωζώνης. Αυτό υποδηλώνει ότι μεγάλος βαθμός αισιοδοξίας υπάρχει ήδη στις τιμές, και από εδώ και πέρα, η βελτίωση του ROTE θα μπορεί να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση. Στο 0,48x P/TBV, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με έκπτωση περίπου 40% σε σχέση με τις ομοειδείς τράπεζες της ΝΑ Ευρώπης με παρόμοιο ROTE προφίλ, και με ROTE 7-9%, βλέπουμε περιθώριο για επίπεδα 0,7-0,8x το 2022-2023.

Διαβάστε ακόμη 

Ποιοι ενδιαφέρονται για το ΜΙΝΙΟΝ: Προτάσεις για ξενοδοχείο, γραφεία και εμπορικές χρήσεις

Η δουλίτσα της Διάτμησης (πρώην… Φλομπέρ) το νέο ομόλογο, το «μαντήλι» του Φερίτ και η παρεξήγηση στο Annabel’s 

Στέλιος Χατζηιωάννου: easy παντού για τον Sir Stelios (pics)