Τράπεζες

Ο… Γολγοθάς προς την εξυγίανση και η «Ανάσταση» των ελληνικών τραπεζών

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Η πορεία από την κρατικοποίηση της Attica Bank μέχρι την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και τα σχέδια των υπόλοιπων συστημικών, για να απαλλαγούν από τα βάρη του παρελθόντος (βλ. «κόκκινα» δάνεια)

Τη δική του «Ανάσταση», μετά από μία 10ετή οικονομική κρίση, αλλά και μία χρονιά πανδημίας, αναμένει το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχοντας επίγνωση πως ο δρόμος προς την εξυγίανση θα θυμίζει… Γολγοθά. Στο πλαίσιο αυτό η μία μετά την άλλη οι τράπεζες – συστημικές και μη – ανακοινώνουν σχέδια μετασχηματισμού, με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, οπότε και αναμένονται να «πέσουν» στην αγορά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.  

Προς επίρρωση, η Attica Bank, μολονότι οδεύει προς κρατικοποίηση, μετά και τις ζημιές – ρεκόρ, ύψους 306 εκατ. ευρώ, που ανακοίνωσε χθες, Μεγάλη Τετάρτη, με τα ίδια κεφάλαιά της να έχουν μειωθεί στα 207 εκατ. ευρώ – έναντι 494 εκατ. ευρώ τον αμέσως προηγούμενο χρόνο – εντούτοις η διοίκησή της θέτει σε πρώτο πλάνο την επιτυχή ολοκλήρωση της εξυγίανσης και το πέρασμα σε πορεία ανάπτυξης με:

  • Ισχυρό 3ετές επιχειρηματικό σχέδιο, με στόχο τον διπλασιασμό των χορηγήσεων, τον μηδενισμό «κόκκινων» δανείων, τη συμμετοχή στον «Ηρακλή ΙΙ» και τη βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων μέσω της εωεργοποίησησς του Νόμου Χαρδούβελη. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το Ταμείο χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αναμένεται να αποκτήσει ποσοστό – πέριξ του 25% – εξέλιξη που ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ζήτησε περαιτέρω διευκρινήσεις, αναστέλλοντας τη διαπραγμάτευση της μετοχής της. Σε κάθε περίπτωση, με την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης «Ωμέγα» τα «κόκκινα» δάνεια που απομένουν στον ισολογισμό της τράπεζας ανέρχονται σε οκτώ εκατ. ευρώ, ποσοστό λιγότερο από 1% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.
  • Αύξηση καταθέσεων +7,4% ετησίως με χαμηλότερο κόστος.
  • Αύξηση μεγεθών και βελτίωση κερδοφορίας.
  • Επαρκή εποπτικά κεφάλαια.
  • Ολοκλήρωση ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA και από τις εγγυήσεις του πυλώνα ΙΙ. Η Attica Bank έχει απεξαρτηθεί από τον μηχανισμό ELA, την ρευστότητα του Πυλώνα 2, διατηρώντας, ταυτόχρονα, τον εποπτικό δείκτη LCR (Liquidity Coverage Ratio) σταθερά άνω του ορίου του 100%, ενώ οι πηγές άντλησης ρευστότητας έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Ενδεικτικά, αναφέρονται συναλλαγές repos με άλλες τράπεζες, καθώς και η ενεργοποίηση της πλατφόρμας Raisin (ψηφιακή πλατφόρμα άντλησης καταθέσεων από πολίτες της Ε.Ε.), μέσω της οποίας η τράπεζα και μέχρι την 23/4/2021 έχει αντλήσει πάνω από 63 εκατ. ευρώ σε διάστημα περίπου 4,5 μηνών.

Όπως έγραψε το newmoney, η διοίκηση της Attica Bank έχει δεσμευθεί προς της Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Για τον σκοπό αυτό, άλλωστε, εμφανίζεται να έχει αναθέσει σε UBS και Euroxx την σχετική έρευνα διεθνώς. Στόχος είναι η διαδικασία να επιτευχθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αναμένεται να καλύψει εις ολόκληρο εντός του 2021 τις ανάγκες του MREL (σ.σ. την υποχρέωση όλων των τραπεζών να πληρούν μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων με την έκδοση επαρκών χρηματοοικονομικών μέσων (π.χ. ομόλογα Tier II, AT1 κ.ά.), τα οποία θα μπορούν να διαγραφούν ή και να απομειωθούν προς απορρόφηση ζημιών ή/και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις).

Τράπεζα Πειραιώς: Εν αναμονή της κατανομής των νέων μετοχών

Τις επίσημες ανακοινώσεις, όσον αφορά στην κατανομή των νέων μετοχών που διατέθηκαν μέσω συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναμένει η επενδυτική κοινότητα από την διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές αναμένονται τις αμέσως επόμενες ώρες και συγκεκριμένα μετά την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που θα εγκρίνει – για τυπικούς λόγους – το αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της τράπεζας έθεσε σε λειτουργία ένα φιλόδοξο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης, έχοντας, ωστόσο, ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος αυτού. Ειδικότερα, αυτό προέβλεπε:

Την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs, συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί). Η τράπεζα έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» της τιτλοποίησης, με κωδική ονομασία Sunrise 1, ύψους περίπου επτά δισ. ευρώ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου ένα δισ. ευρώ – τελικά συγκέντρωσε κεφάλαια, ύψους 1,4 δισ. ευρώ – μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 2,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας δυνητική έκδοση υβριδικών τίτλων ΑT1 μέχρι ποσού περίπου 600 εκατ. ευρώ.
Ένα αναλυτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού, με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της τράπεζας.

Eurobank: Πρόσω ολοταχώς για μονοψήφιο δείκτη NPE το 2021

Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένει η Eurobank τις δεσμευτικές προσφορές για την νέα τιτλοποίηση που φέρει την κωδική ονομασία Mexico, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και συγκεκριμένα 9% έως το τέλος του 2021. Αξίζει να αναφερθεί πως η σύνθεση του χαρτοφυλακίου θα είναι κατά 85% δάνεια του retail και κατά 15% εταιρικά, με την επίδραση στα κεφάλαια της τράπεζας να υπολογίζεται σε μόλις 50 μονάδες βάσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το κόστος κινδύνου εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 152 μονάδες βάσης το 2020 σε περίπου 130 το 2021 και 60 το 2022, επιτρέποντας την ενίσχυση της κερδοφορίας και την επίτευξη διψήφιας απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στα 0,10 ευρώ το 2021 και 0,15 ευρώ το 2022. Παρά την κεφαλαιακή επίπτωση από την τιτλοποίηση «Mexico», ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αναμένεται να αυξηθεί από 12,0% το 2020 σε περίπου 12,8% το 2021 και 13,7% το 2022. Ταυτόχρονα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οργανικά άνω των 100 μονάδων βάσης από το 2022 και μετά, ανοίγοντας το δρόμο για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους (πιθανότατα το 2023).

Στο μεταξύ, μόλις χθες η Eurobank βγήκε στις αγορές με senior preferred τίτλο, αντλώντας κεφάλαια, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 2%. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς χρηματαγορές, την πρώτη από το 2017, αυξάνοντας την διασπορά της επενδυτικής βάσης του ομίλου. Η επιτυχία της κάλυψης καταδεικνύει την αναγνώριση εκ μέρους των χρηματαγορών, της σημαντικής προόδου του πιστοληπτικού προφίλ της Eurobank καθώς και την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία. Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση σε θεσμικούς επενδυτές από 17 χώρες και υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές πάνω από 80 διαφορετικούς επενδυτές.

Alpha Bank: Το β’ εξάμηνο του 2021 η διανομή των ομολόγων τιτλοποίησης

Εντός του β’ εξαμήνου του 2021 αναμένεται να διανείμει η Alpha Bank τα ομόλογα από την τιτλοποίηση Galaxy στους μετόχους, ολοκληρώνοντας μία διαδικασία που την βοήθησε να μειώσει τον δείκτη καθυστερήσεων στην Ελλάδα στο 13% και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 24%.

Την ίδια στιγμή, με τιτλοποιήσεις, πωλήσεις, αλλά και οργανικές δράσεις από κοινού με την Cepal και με «όπλο» την υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια σχεδιάζει η διοίκηση της τράπεζας να μειώσει περαιτέρω το προβληματικό της χαρτοφυλάκιο – υφιστάμενο, αλλά και νέο. Πιο αναλυτικά, η τιτλοποίηση με την κωδική ονομασία Cosmos, ύψους δύο δισ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και αποτελείται από δάνεια κατά 50% στεγαστικά, 23% μικρών επιχειρήσεων, 22% καταναλωτικά και 5% μεγάλων επιχειρήσεων.

Η τράπεζα, πάντως, διατηρεί ηγετική θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στο θέμα της αντιμετώπισης των συσσωρευμένων «κόκκινων» δανείων, αφού τα τελευταία τρία χρόνια τα έχει μειώσει κατά 65% – έναντι αντίστοιχης μείωσης 45% κατά μέσο όρο από τις υπόλοιπες τράπεζες – ενώ, ταυτόχρονα, έχει μειώσει δραστικά και τα καταγγελθέντα δάνεια, σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (κατά 71% έναντι μέσου όρου 42% των ανταγωνιστών της).

Διαβάστε ακόμη:

Jim Breyer: Από το Facebook, επενδύει στην Viva Wallet

ΟΑΕΔ: Κλείνει στις 6/5 η πλατφόρμα έκτακτης αποζημίωσης για εποχικούς σε τουρισμό – επισιτισμό

«Πες μου ποιο εμβόλιο έκανες, να σου πω πού μπορείς να πας», η νέα πραγματικότητα μετά την πανδημία