Τράπεζες

«Συνταγή» συστημικών τραπεζών ακολουθεί η Attica Bank – Οι συνθετικές τιτλοποιήσεις, τα POS και τα ακίνητα

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Τον δρόμο που χάραξαν οι συστημικές τράπεζες για να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους φαίνεται πως ακολουθεί η Αττικής

Τη «συνταγή» που έχουν ήδη δοκιμάσει οι συστημικές τράπεζες για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους θέσης προτίθεται να ακολουθήσει και η Attica Bank, δρομολογώντας συνθετικές τιτλοποιήσεις, την πώληση των POS και τη διαχείριση των ακινήτων της.

Ειδικότερα, σε τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων – ή αλλιώς συνθετικές τιτλοποιήσεις – σχεδιάζει να προχωρήσει η διοίκηση της Αττικής, σε μία προσπάθεια να… μεγαλώσει τον ισολογισμό της. Όπως προκύπτει από τη σχετική παρουσίαση της τράπεζας στους διεθνείς αναλυτές, με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων για το 2021, οι συνθετικές τιτλοποιήσεις εξετάζονται από τη διοίκηση, προκειμένου να συμπληρώσουν τις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για την τριετία 2022 – 2024.

«Οι επενδυτές (ΤΜΕΔΕ, Rinoa – Ellington Solutions και TXΣ) που επένδυσαν ήδη μέσω της ΑΜΚ κεφάλαια, ύψους 210 εκατ. ευρώ, έχουν δεσμευθεί – υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης σειράς ενεργειών, εκ των οποίων η άσκηση δέουσας επιμέλειας έχει ολοκληρωθεί, ενώ η διαδικασία λήψης των preliminary ratings βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο – να προβούν σε δεύτερη επένδυση στην τράπεζα που συνίσταται σε α) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και β) ενδεχομένως σε μία τρίτη εισφορά κεφαλαίου, συνολικού ύψους 365 εκατ. ευρώ», επισημαίνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Επιπλέον, η τράπεζα θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση, εντός του 2022, των διατάξεων του Νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας (σ.σ. κατά την 31/12/2021 ο λόγος του DTC προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας ανέρχεται σε 29% και η συνολική αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ως προς το σύνολο της καθαρής θέσης σε 82%). Αυτό θα βελτιώσει περαιτέρω το εποπτικό κεφαλαιακό μείγμα και τη ρευστότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που περιγράφονται στο σχετικό Business Plan μπορούν να εμπλουτιστούν με επιπρόσθετες, οι οποίες εξετάζονται από τη διοίκηση, όπως οι συνθετικές τιτλοποιήσεις και γνώμονα την επίτευξη του στόχου για δείκτη NPE κάτω του 5%».

Όπως είχε γράψει το newmoney, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank «ασφάλισαν» δάνεια, ύψους 5,4 δισ. ευρώ, σε μία προσπάθεια να μειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τα κεφάλαιά τους. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ήταν και η πρώτη από τις συστημικές που γνωστοποίησε αυτή της την πρόθεση, «έτρεξε» το project Ermis (1 και 2), συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ, μειώνοντας το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό κατά 1,2 δισ. ευρώ, με συνέπεια την απελευθέρωση εποπτικού κεφαλαίου περίπου 200 εκατ. ευρώ ή 65 μονάδες βάσης. Παράλληλα, η τρίτη συνθετική τιτλοποίηση αφορά σε εξυπηρετούμενα δάνεια SMEs και θα οδηγήσει σε μείωση σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τους κεφαλαιακούς δείκτες κατά το ισόποσο των περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Μία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 1,9 δισ. ευρώ (project Aurora) ολοκλήρωσε από την πλευρά της, η Alpha Bank, παρέχοντας στην τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine) σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ ή 47 μονάδες βάσης στο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Τέλος, η Eurobank ολοκλήρωσε δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, με την κωδική ονομασία Waive I και II. Η πρώτη συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των σταθμισμένων κεφαλαίων της τράπεζας κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας 21 μονάδες στον συνολικό δείκτη εποπτικών της κεφαλαίων, ενώ το όφελος από τη δεύτερη μεταφράστηκε σε ελάφρυνση των σταθμισμένων κεφαλαίων κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ.

POS και ακίνητα

Πέραν των συνθετικών τιτλοποιήσεων, η τράπεζα φέρεται να σχεδιάζει πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, όπως η πώληση της δραστηριότητας POS (εκτιμώμενη θετική επίδραση 80 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1) και η ενεργή αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων (εκτιμώμενη θετική επίδραση 30 μονάδες βάσης σε όρους CET1).

Υπενθυμίζεται πως η μία μετά την άλλη οι συστημικές τράπεζες δρομολόγησαν την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (POS), επιδιώκοντας αφενός, να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους και αφετέρου, να απεμπλακούν από μία διαδικασία που κοστίζει, τόσο σε χρόνο, όσο κυρίως σε χρήμα, ενώ υλοποιούν σχέδια για την αξιοποίηση των ακινήτων που έχουν – με τον έναν ή τον άλλον τρόπο – περιέλθει στην κατοχή τους, «εκμεταλλευόμενες» και τις εκτιμήσεις που θέλουν την εγχώρια κτηματαγορά να συνεχίζει την ανοδική της πορεία κόντρα στις νέες συνθήκες που δημιουργεί ο πόλεμος, αλλά και ο υψηλός πληθωρισμός.

Στόχος της διοίκησης της Attica Bank, πάντως, είναι να αρθούν τυχόν αβεβαιότητες που απορρέουν από:

Α) Τον επανακαθορισμό των ελάχιστων ορίων κεφαλαιακής επάρκειας από τις εποπτικές αρχές. Σήμερα οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχονται σε 8,3% (CET1 & Tier1) και 11,8% (CAD), η τράπεζα, ωστόσο, βρίσκεται σε αναμονή για τη λήψη νέας επιστολής από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ως μέρος της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), με σκοπό τον καθορισμό των νέων, ελάχιστων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Β) Τις γενικότερες εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο, στο βαθμό που αυτές επιδρούν, κυρίως έμμεσα, στη στρατηγική διαχείρισης των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1, 2 και ειδικότερα, το σταθερά υψηλό κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ηρακλής» κατά το 2022, συνεπεία των αυξημένων αποδόσεων των ομολόγων και του αυξημένου κόστους της κρατικής εγγύησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές έχουν δεσμευθεί να διασφαλίσουν ότι οι όποιες ενέργειες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων – σε συνδυασμό με τη δεύτερη επένδυση – θα λάβουν χώρα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της τράπεζας. «Εάν οι προβλέψεις απομείωσης πιστωτικού κινδύνου που θα πρέπει τελικά να λογιστικοποιηθούν υπερβαίνουν τα συμφωνηθέντα όρια της συμφωνίας και τα μέρη στο πλαίσιο αυτής, θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις, το βασικό κριτήριο αυτών θα είναι η κατά το δυνατόν αύξηση της αξίας της επένδυσης των μερών στην τράπεζα, λαμβανομένου υπόψη ειδικά για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), τη νομοθεσία που το διέπει», τονίζεται από την Attica Bank.

Διαβάστε ακόμη:

Εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο εισηγείται η ΕΕ – Τι περιλαμβάνει το 6ο πακέτο κυρώσεων

Τα σενάρια φουντώνουν, ο κύριος Παντελής είναι «μπελαλής», η Αττική Οδός που… μιλάει γαλλικά και το διαμάντι της Ύδρας

ΔΕΣΦΑ: Οι 4 προσφορές για το πλοίο που θα μετατραπεί σε πλωτή δεξαμενή LNG στη Ρεβυθούσα