Σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με την άσκηση του 2021 χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα των φετινών stress tests η Τράπεζα Κύπρου, γεγονός που, όπως τονίζουν πηγές της τράπεζας σε δηλώσεις τους στο newmoney, καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του Συγκροτήματος σε δυσμενείς συνθήκες, καθώς και τη δυνατότητα διατήρησης οργανικής κερδοφορίας και επαρκών κεφαλαίων ακόμη και υπό ακραίες μακροοικονομικές παραδοχές.

Πιο αναλυτικά, η Τράπεζα Κύπρου ήταν μαζί με την Ελληνική Τράπεζα τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που «στρεσαρίστηκαν» από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα σε ξεχωριστή άσκηση, πέραν, δηλαδή, του δείγματος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, με τα αποτελέσματα να έχουν ως εξής: 

  • Υπό το δυσμενές σενάριο η μείωση στο δείκτη κεφαλαίου CET1 (fully loaded) κυμαίνεται μεταξύ 300 – 599 μ.β, σε σχέση με 600-899 μ.β το 2021 και συγκρίνεται ευνοϊκά με τον μέσο όρο των 480 μ.β των 98 τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση του 2023.
  • Ο δείκτης κεφαλαίου CET1 (fully loaded) στο τέλος του 2025 κυμαίνεται μεταξύ 8% – 11% και παραμένει πιο πάνω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

«Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος καθώς και η ανθεκτικότητα του στις παραμέτρους του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης άσκησης του 2021», τονίζει χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως η άσκηση δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας/αποτυχίας. «Ωστόσο, τα αποτελέσματα της άσκησης χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ ως μια σημαντική πηγή πληροφόρησης, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης», προσθέτει.

Αξίζει να επισημανθεί πως η Τράπεζα Κύπρου έλαβε προσφάτως το «πράσινο φως» από τον SSM για τη διανομή μερίσματος, ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, εγκαινιάζοντας την επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων μετά από 12 χρόνια. Το μέρισμα ανέρχεται συνολικά σε 22,3 εκατ. ευρώ και ισοδυναμεί με ποσοστό («pay-out ratio») ύψους 14% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ή με ποσοστό 31% της κερδοφορίας μετά τη φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε ακόμα

Eurostat: «Τσίμπησε» ελαφρώς ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Επιστροφή στην ανάπτυξη για την Ευρωζώνη