Έλληνες εφοπλιστές

Η καταβολή του 10% επί των μερισμάτων έχει αόριστη χρονική διάρκεια σε αντίθεση με την εθελοντική εισφορά - Κυβέρνηση και εφοπλιστές συμφώνησαν ότι το ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό κάθε χρόνο θα ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ