έρευνα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Global Blue σε 30.000 διεθνείς αγοραστές, το 55% είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν στο εξωτερικό εάν οι περιορισμοί στα σύνορα διευκολυνθούν

Ενισχύθηκε η εικόνα της χώρας από την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης του COVID-19, αναφέρει το 41% των επενδυτών - Το 62% θεωρούν ότι η Ελλάδα ακολουθεί σήμερα μια πολιτική για τις επενδύσεις, η οποία την καθιστά ελκυστική

Η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας δεν θα πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη - Ποια η πορεία της οικονομίας εάν υλοποιηθούν οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις

Οι μειώσεις προσωπικού και οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, αποτελούν τις κυριότερες απειλές για την ακεραιότητα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες σε webcast της EY Ελλάδος

Απόρρητο Απόρρητο